Doğa Sigorta Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar Kasko Yardım > Doğa Sigorta Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar Kasko Yardım

TİCARİ ARAÇ KASKO YARDIM HİZMETLERİ

Araç Teminatları

Aracın çekilmesi (En yakın servise kadar)                                        

Yurtiçi 1.750 TL

Yurtdışı  2.500 €                          

Aracın vinç ile kurtarılması

Yurtiçi 2.500 TL

Yurtdışı 5.000 €                 

Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması                                       Seyahat   Sınırsız          

nedeniyle ikamet ve seyahat                                   

                                                                                             Konaklama  150 TL/Gün

                                                                                                    Max. 3 gün                                                                           

Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat                                              Sınırsız

                                                                          

Aracın emanet ve muhafazası                                                             750 TL

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu                                    Temini - Bağlantı

                                                                                      Ulaştırılması – 10 kg’a kadar 

Ferdi Teminatlar

Kaza sonucu yaralanma durumunda                                                        Sınırsız

nakil veya geri dönüş seyahati                                  

Sigortalıya yapılacak tedavi                                                                   Seyahat     Sınırsız

nedeniyle aile üyelerinden birinin                                                           4* veya 3* otelde

seyahati ve konaklaması                                                                       Max. 4 gece

                                                                                                      

Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu                                                     Sınırsız

geri dönüş seyahati                                                                   

Evde ve işyerinde meydana gelen hasar                                                Sınırsız

nedeniyle geri dönüş seyahati                                            

Vefat eden sigortalının nakli                                                                    Sınırsız

İlaç gönderilmesi                                                                        Sınırsız

Acil mesajların iletilmesi                                                                         Sınırsız

ÖNEMLİ NOTLAR 

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, araç çekme ve kurtarma hizmetleri dışında Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.   

Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir.

TEMİNATLAR

COĞRAFİ SINIRLAR

Bölüm. 1

Araç Teminatları

Türkiye’de ve sadece çekme - kurtarma teminatı için Avrupa’da geçerlidir.

Bölüm. 2

Ferdi Teminatlar

Türkiye’de geçerlidir.

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

1.Tur Assist’e bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi).

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü anlamındadır (1 kişi).

3. Sürücü yardımcısı (1 kişi).

Aile Üyeleri

Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları ve ebeveyni.

Ağır ticari araç

Ağırlığı 10 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen midibüs, açık kasa, kapalı kasa kamyon ve tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.

Sigortalı araca ait eklentiler de (römork, treyler) trafik tescili verilmiş ve bu sözleşmede belirtilen prim ile ayrı poliçe düzenlenmiş olması koşuluyla teminat altına alınacaktır.

50 araç üzeri tüm Tır filolarına sahip dernek / kurum araçlarına ait  her türlü Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar teminat kapsamı dışında olup, proje bazında ayrıca değerlendirilerek, fiyatlandırma çalışması yapılacaktır.

Özel maksatlı ticari araç

Ağırlığı 18 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen otobüs, çekici tır tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.

50 araç üzeri tüm Tır filolarına sahip dernek / kurum araçlarına ait  her türlü Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar teminat kapsamı dışında olup, proje bazında ayrıca değerlendirilerek, fiyatlandırma çalışması yapılacaktır.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Sigortalının Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya İkametgahı anlamındadır.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

Şirket

Tur Assist Yardım ve Servis Limited Şirketi.

KAPSAM

Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir kaza sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, sigortalıya, bu Poliçe’nin 1nci ve 2inci bölümleri arasında  “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.  
 

BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI

Şirket, arızalanma veya kaza durumunda aracın çekilmesi ve kurtarılması hizmetlerini Daimi İkametgah'tan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetleri Daimi İkametgah ili dışında, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’de temin edecektir.

Yurtdışında (Avrupa’da hizmet verilebilen bölgelerde) sadece kaza durumunda çekme ve kurtarma teminatı geçerli olup, arıza halleri kapsam dışındadır.

1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket Aracın en yakın servise naklini 1.750 TL limite kadar temin edecektir.

Yurtdışında sadece kaza durumunda çekme ve kurtarma teminatı geçerli olup, arıza halleri kapsam dışındadır.

Bu menfaat kapsamında aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 

KURTARMA: Bir karayolunda giderken aracın kaza sonucu devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 2.500 TL limite kadar sağlanacaktır.

Yurtdışında sadece kaza durumunda çekme ve kurtarma teminatı geçerli olup, arıza halleri kapsam dışındadır.

Aracın çekme ve kurtarma hizmetleri aşağıdaki kapsamda verilecektir:

1- Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme / kurtarma hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2- Çekme veya kurtarma için, bölgedeki çekici / kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.

Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise bagaj ve yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.

2) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.

a)    Eğer sigortalı araç 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Sigortalı'nın her gün için 150 TL limite kadar aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları  (standart oda+kahvaltı), YA DA,

b)   Araç aynı gün içinde tamir edilemez ise, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah’a dönüşünde meydana gelen seyahat masraflarını, veya sigortalı seyahate devam etmek isterse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

Bu teminatdaki hizmetlerden sigortalının tercihine göre sadece biri verilmektedir.

3) Onarılan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası

Eğer kazadan sonra yapılacak tamir aracın 48 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, aracın tamiratı tamamlandığında Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir:

a) Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için sigortalının veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.

b) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın 750 TL limit dahilinde emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 3. madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir.

4) Yedek parça temini ve ulaştırılması

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’a kadar Şirket tarafından ödenecektir.

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR

Şirket, bu menfaatleri, ancak sigortalı Daimi İkametgah ili dışında en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.

1) Sigortalı’nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli

Sigortalı’nın araç kazası sonucu yaralanması durumunda, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. 

2) Sigortalı’nın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki kaza nedeniyle yaralanma sonucu gerçekleştirilen tedavisinin sona ermesi durumunda, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

3) Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Şirket, Sigortalı’nın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere 4* otelde konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.                                                                

4) Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalının vefatı halinde Şirket; cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahına naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

5) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, Poliçe’de aile üyesi olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgahı'nda ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüşünü organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

6) Evde ve işyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı’nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulamaz veya çalışılamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

7) İlaç gönderilmesi organizasyonu

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

8) Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

KOŞULLAR

1)    Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2)    Sigortalanan kişi bu Poliçe kapsamındaki talebi için;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir. 

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi

gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İSTİSNALAR

 

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir sigortalı veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,  

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, savaş,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir sigortalının aşağıdakilere katılması:

(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii)     Sportif faaliyetler,

(iii)    Suç hareketleri,

(iiii)   Bahisler.

k) Sigortalının kasıtlı hareketleri,

l) Her türlü hastalık,

m)İntihar veya intihar teşebbüsü,

n) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması,

o) Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi,

p) Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), inşaata yönelik endüstriyel araçlar, transmikserler, askeri araçlar, çöp toplama araçları, iş makinaları, traktör, tanker, taksi ve rent a car'lar kapsam dışıdır.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Şirket yetki vermeden, sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.           

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!