Doğa Sigorta Kasko ve H.Ticari Yardım > Doğa Sigorta Kasko ve H.Ticari Yardım

KASKO YARDIM TEMİNATLARI

TEMİNATLARIN ÖZETİ  VE  LİMİTLER

Araç Teminatları

Aracın çekilmesi                                                                                                 1.000 TL

Aracın vinç ile kurtarılması                                                                                  1.750 TL

Oto kapı kilit hizmeti                                                                                  İşçilik   Sınırsız

                                                                                          (Diğer masraflar Lehdar'a ait)

Lastik değiştirilmesi hizmeti                                                                  İşçilik     Sınırsız

                                                                                               (Malzeme Lehdar'a ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi                                                      1.000 TL

                                                                               (En yakın benzin istasyonuna kadar)

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama                                                     150 TL/gün 

                                                                                                                  Max. 4 Gün   

                                                              

Daimi İkametgaha dönüş veya                                                                             Sınırsız

yolculuğa devam seyahati

Seyahate devam etmek için Rent-a-car                                                          200 TL/Gün

                                                                                                                 Max. 2 Gün

Aracın geri getirilmesi için seyahat                                                                       Sınırsız       

Aracın emanet ve muhafazası                                                                           1.000 TL

Profesyonel sürücü hizmeti                                                                                  Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu                                    Temini - Bağlantı

                                                                                           Ulaştırılması – 10 kg’a kadar 

Ferdi Teminatlar

Yaralanma veya hastalık durumunda                                                                       Sınırsız

nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati                                                                         

Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli                                                                                       Sınırsız

Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle

aile üyelerinden birinin seyahati ve                                                            Seyahat      Sınırsız

konaklaması                                                                                                      150 TL/Gün

                                                                                                                    Max. 4 Gün

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle                                                                 Sınırsız

yolculuğun durdurulması sonucu

geri dönüş seyahati                                                                                                   

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun                                                     Sınırsız

durdurulması sonucu seyahat                                                                                                                                                                                           

Vefat eden Sigortalının ve eşlik                                                                               Sınırsız

edenlerin nakli                                                                                  

Acil mesajların iletilmesi                                                                                        Sınırsız

Hukuksal Koruma                                                                                1.400 TL (Borç olarak)

 
Bilgi ve Organizasyon Servisi

Turistik Bilgiler

Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

Döviz kurları bilgileri

Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

Konaklama ile ilgili bilgiler

Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

Özel günler için organizasyon

Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

Tercüme hizmetleri

Çiçek gönderme hizmetleri

Diğer bilgi hizmetleri

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri dışında Daimi İkamet ili dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.   

Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları üç bölümde verilir.

TEMİNATLAR

COĞRAFİ SINIRLAR

Bölüm. 1

Araç Teminatları

Tüm Türkiye’de geçerlidir.

Bölüm. 2

Ferdi Teminatlar

Tüm Türkiye’de geçerlidir.

Bölüm. 3

Bilgi ve Organizasyon Servisi


Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.


TANIMLAR

Sigortalı Kişi

1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, poliçede ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

Lehdar

Binek Araçlar için;

1. Sigortalı kişi,

2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni),

3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

Hafif Ticari Araçlar için;

1.Tur Assist’e bildirilen ve poliçenin adına kesildiği kişi (1 kişi),

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise aracı kullanan sürücü (1 kişi),

3. Sürücü yardımcısı (1 kişi).

Şirket

TUR ASSIST YARDIM ve SERVİS LTD.ŞTİ.

Sigortalı Araç

Binek Araçlar için;

1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın uzun veya kısa sure kiralanmamış,

2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır.

Hafif Ticari Araçlar için;

1. 3500 kg'ı aşmayan poliçede belirtilen minibüs, panelvan, ambulans, kamyonet.

2. Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, askeri araçlar, taksiler, kiralık araçlar, okul araçları, sürücü kurslarına ait araçlar ve toplu halk taşımacılığında kullanılan araçlar kapsam dışıdır.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya İkametgahı anlamındadır.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

Kapsam

Daimi İkametgah dışında bir yolculuk sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Lehdar’a, bu Poliçe’nin 1. ile 3. bölümleri arasında  “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.   

BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI

Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi İkametgah ili dışında tüm Türkiye ’de verilmektedir.

1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket Aracın en yakın servise naklini 1.000 TL limite kadar temin edecektir.

Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 1.750 TL limite kadar sağlanacaktır.

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 

Aracın çekme ve kurtarma hizmetleri aşağıdaki kapsamda verilecektir:

1- Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme / kurtarma hizmeti sağlayıcı firmaların  imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki,coğrafi ve iklim koşulların elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

2- Bölgedeki çekici / kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

3- Sigortalı araca ( traktör , iş makinesi vb.) eklenebilen romörk, tarım ekipmanı ( pulluk, ilaçlama / su tankı vb.) vb. eklentiler ile çekim hizmeti verilmez. Bu eklentilerin çekilmesi, kurtarılması teminat dışıdır.

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları istisnai durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.

Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise bagaj ve yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.

2) Oto kapı kilit hizmeti 
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1.000 TL limit dahilinde sağlanacaktır.

3) Lastik değiştirilmesi hizmeti 
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1.000 TL limit dahilinde sağlanacaktır.

(Bu teminat hafif ticari araçlar için verilmemektedir.)

4) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi 
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1.000 TL limit dahilinde çektirilecektir.

5) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat 
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.

a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 4 güne kadar Lehdar başına her gün için 150 TL limite kadar aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları  (standart oda+kahvaltı), YA DA,

b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 24 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafları, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.

YA DALehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 2.000 TL’dan fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir araç sağlanacaktır.

(Kiralık araç teminatı hafif ticari araçlar için verilmemektedir.)

6) Aracın çalınması nedeniyle konaklama ve seyahat 
Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda 5. maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

7) Onarılan ya da bulunan aracın alınması için seyahat ile aracın emanet ve muhafazası  
Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa veya tamirat tamamlandığında Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir.

a) Aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.

c) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 750 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı.

Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 7. madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir.

8) Profesyonel sürücü hizmeti 
Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı, kaza geçirmesi ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.

9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu  
Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve gümrük vergileri Lehdar tarafından, nakliye masrafları 10 kg’a kadar Şirket tarafından ödenecektir.

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.

1) Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi 
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.  

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. 

2) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi 
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.

Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.

3) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması 
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 TL’na kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).

4) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması 

a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecek ve masraflarını karşılayacaktır.

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.

5) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması 

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde  bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecek ve masraflarını karşılayacaktır.

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma

araçlarını kullanamadığında mümkündür.

6) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;

a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet İli’ne naklini organize edecektir.

b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine dönüşünü organize edecektir.

 c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Yukarıda 6 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

7) Acil mesajların iletilmesi
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

8) Hukuki Savunma 
Aracı kapsayan bir kazanın olması halinde Şirket, sürücünün kazadan doğan cezai suçlara karşı savunma masraflarını ödeyecektir. Sigortalı tarafından olayın gerçekleşmesini takiben 1 ay içinde Şirket’e geri ödenmek üzere ödenecek azami miktar 1.400 TL.-’dir. (Borç olarak)

KOŞULLAR

1)    Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

2)    Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c)  Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3)  Şirket geri ödeme taleplerini Kabul etmeyecektir.

4)  Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi

gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İSTİSNALAR

1)  Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,  

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar, savaş, iç savaş,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

                             

h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,                                                                    

i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması,                 

(i)      Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii)     Sportif faaliyetler,

(iii)    Suç hareketleri,

(iiii)   Bahisler.     

k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,

l)     Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

  m) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

n)   Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),

o)   İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,

p)   Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek,

         q) Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse) kapsam dışıdır.

         r) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a)    Aracın her türlü tamiri,

b)   Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

d)    Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.          

 

 

BÖLÜM 3 : BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

1) Turistik Bilgiler 
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

5) Döviz kurları bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

7) Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

10) Özel günler için organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

11) Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

12) Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

13) Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

14) Diğer bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!