Doğa Sigorta Konut Yardım > Doğa Sigorta Konut Yardım

KONUT YARDIM

Teminatların Özet ve Limitleri


Tesisat işleri

750 TL / yılda 3 defa

Elektrik işleri

750 TL / yılda 3 defa

Cam işleri

750 TL / yılda 3 defa

Anahtar işleri         

750 TL / yılda 3 defa

Doktor veya ambulans gönderilmesi

 350 TL / yılda 2 defa

Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi

 350 TL / yılda 2 defa

Otel hizmeti

4* otelde / Maks. 3 Gün    

    

Güvenlik şirketi

Maksimum 2 Gün

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

Bağlantı     

    

Bilgi ve organizasyon servisi

BağlantıTANIMLAR

Sigortalı Kişi

Tur Assist'e bildirilen konut poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi)

Şirket

TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi.

Coğrafi Sınır

Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

Konut

Sigortalı Konut terimi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan, Sigorta Şirketi tarafından teminat altına alınmış ve poliçe üzerinde adresi görülen, ticari olarak kullanılmayan, kiralama yoluyla veya mülkiyeti kendisinde olmak üzere daimi olarak ikamet ettiği/ettirdiği daire, müstakil villa ve evler (yalnız birden fazla kattan oluşan apartman ve binalar hariç)  “KONUT” olarak anılacaktır.

Olay

Tesisat/Elektrik İşleri için OLAY, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak her bir tamirat farklı bir olay olarak değerlendirilecek ve ayrı bir dosya açılacaktır.

Cam İşleri için OLAY, kırılan herbir yekpare camın takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir İşleri için OLAY, herbir kilidin açılması anlamına gelmektedir.

Yöntem

Bütün  acil  ve bağlantı hizmetleri  yılın 365 günü, 24 saat olarak telefonla Şirket'ten istenmesi gerekir. Şirket acil hizmetler için derhal ve bağlantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm sağlayacaktır. Eğitilmiş operatör sigortalıya talebinin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres, polıçe numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.

Sigortalının Şirkete istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) olarak kabul edilecektir.

1 - ACİL YARDIM HİZMETLERİ

Kapsam

Şirket, poliçe vadesi süresince oluşabilecek olaylar karşısında konutu korumak maksadıyla bu ürün kapsamındaki acil ev yardım hizmetlerini aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde tüm Türkiye’de sağlayacaktır.

Masrafların ekonomik limitleri aşması durumunda doğacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.

1.1  Tesisat

Sigortalı’ya ait konut içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç) kadar ki kısmı kapsar.

Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle  bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Şirket gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.

Şirket, poliçe vadesince azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:
 • Sıva üstü veya altı pis su borularındaki sızıntı ve akıntının tamiri,
 • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su borunun tamiri,
 • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan kalorifer borunun tamiri,
 • Radyatörlerde meydana gelen akıntı ve sızıntıların tamiri,
 • Patlayan spiral (fleksi) boruların tamiri,
 • Küvet, lavabo, kozet gider pis su akıntılarının tamiri,
 • Küvet ve lavabo sifon akıntı ve sızıntı tamiri,
 • Yer gideri (sifonu) sızıntı ve akıntının tamiri,
 • Patlayan spiral (fleksi) boruların değişimi,
 • Kırılan tuvalet taşının, klozetin, rezervuarın ve lavabonun yenisi ile değiştirilmesi (malzemeyi sigortalı tedarik eder),
 • Arızalı batarya, musluk, ara musluk değişimi (malzemeyi sigortalı tedarik eder),
 • Radyatör değişimi değişimi (malzemeyi sigortalı tedarik eder),
 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Poliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel su tesisat malzemesi kullanılır (su borusu, gider borusu, spiral vb.).

!!! Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavabo, klozet, rezervuar vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

a)  Konut içerisindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.

b)  Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi olsa)

c)  Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.

d)  Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları vb. sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,

e)  Hasar kaynağı (tesisat) Sigortalı konutunda olsa dahi, binanın ortak kullanım veya üçüncü şahısların (komşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır.          

f)   Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Sigortalı’nın kullanım alanında olsa bile konut'a ait olarak kabul  edilmeyecektir.

g)  Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.

h)  Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

1.2 Elektrik

Sigortalı’ya ait konut içindeki elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar.

Hasarın kaynağı konutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Şirket tesisatı çalışır hale getirmek ve gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı elektrikçisini gönderecektir. 

Şirket Poliçe vadesince azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:
 • Herhangi noktadaki elektrik tesisatındaki arızanın tamiri,
 • Lamba duyunun tamiri,
 • Tavan armatürünün tamiri,

 • Kısa akım rölesinin tamiri,
 • Buhat kutusunda meydana gelen arızanın tamiri,
 • Elektrik anahtarının tamiri,
 • Elektrik prizinin tamiri,,
 • Dimmer elektrik anahtarının tamiri,
 • Sigortanın tamiri,
 • Sigorta kutusunun tamiri,
 • Arıza sonrası hasar gören lamba sortisinin değişimi,
 • Arıza sonrası hasar gören spot lamba sortisinin değişimi,
 • Arıza sonrası hasar gören elektrik anahtarı sortisinin değişimi,
 • Arıza sonrası hasar gören priz sortisinin değişimi,
 • Arıza sonrası hasar gören topraklama sortisinin değişimi,
 • Arızalı duy, elektrik armatür, kısa akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spot, sigorta vb. malzemenin değişimi,
 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Poliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel elektrik tesisat malzemesi kullanılır.

!!! Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spot, sigorta, kısa akım rölesi  vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:

a)    Elektrik anahtarı, priz, duy, her türlü lamba/florasan, her türlü elektrik sigortası, kısa akım rölesi vb. elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi,

b)   Elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb. cihazların tamiri,

c)    Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri,

d)    Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması,

e)    Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,

f)     Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.

1.3  Anahtar

Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması  durumunda, böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Şirket gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir.

Şirket poliçe vadesince azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Görev:
 • Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtarın içerde unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Kilidin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
 • Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması,
 • PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki kilidin değiştirilmesi,
 • PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki barelin değiştirilmesi,
 • Değiştirme:

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Poliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart kilit, barel, rozet vb. malzeme kullanılır.

!!! Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni vb.).

İstisnalar

a)    Anahtarların kopya edilmesi,

b)   İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,

c)    İsteğe bağlı kapının açılması,

1.4  Cam  işleri

Konutun dış cephesinde ve iç kısımda bulunan dikey camların kırılma yada çatlama sonucu hasar görmesi durumunda, Şirket  hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.

Şirket poliçe vadesince azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Değiştirme:
 • Kırılmış veya çatlamış düz camların değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi
 • Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi,
 • Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb.) değiştirilmesi

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Poliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.

!!! Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları vb.).

 İstisnalar

a)    Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi,

b)   Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi,

1.5 Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında, Şirket doktorunun kararıyla konuta en yakın yerden gidecek ambulans veya doktor ücreti sene içinde 2 olaya kadar olay başına 350 TL olarak karşılanacaktır.

Acil durum kararını Şirket’in doktorları verecek olup, doktor veya ambulans talebinin, Acil Durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretleri Sigortalı tarafından ödenecektir. 

1.6 Uzman Hemşire Gönderilmesi

Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalı'ya bakacak başka kimse yok ise, Şirket doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemşire veya refakatçi ücreti sene içinde 3 olaya kadar olay başına 350 TL olarak karşılanacaktır.

1.7 Otel Hizmeti

Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, en fazla 5 kişi için, 3 güne kadar 4* Otelde konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı) Şirket tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir

1.8 Güvenlik Şirketi

Konutta meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucunda ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, konutu koruma ve gözetim altına alma masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Konutun güvenliği sağlanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir.

1.9 Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

1.10Genel İstisnalar

Bu  hizmet  dolaylı veya dolaysız  olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen  bedensel ve maddi zararları  kapsamaz.

a)    Sigortalının kasıtlı hareketleri,

b)   Mücbir sebepler, dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı  meydana gelen hasarlar,

c)    Deprem, volkanik patlama, sel her türlü çevresel kaza vb. doğal felaketler,

d)    Şirketin ön onayı  veya kabulu olmaksızın Sigortalı tarafından yapılan harcamalar.

1.11 Hizmetlerin Düzenlenmesi

Bütün  acil  ve bağlantı hizmetlerinin 24 saat/365 gün olmak üzere telefonla Şirket'ten istenmesi gerekecektir. Şirket acil hizmetler için derhal ve bağlantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm sağlayacaktır. Sağlanan acil hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek anlaşmalı hizmet birimleri tarafından yerine getirilecektir.

Müşteri temsilcisi Sigortalı’ya talebinin ayrıntıları ile birlikte, tam isim ve adres, poliçe ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.

Sigortalı’nın Şirkete istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) olarak kabul edilecektir.

Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı  hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır. Bununla beraber, bu durumlarda, Şirket hizmet kapsamından yararlanmak için Şirketin ön onayını alan Sigortalı tarafından yapılacak harcamaları tazmin edecektir.

2 – PROFESYONEL EV HİZMETLERİ ORGANİZASYONU 

Şirket, acil hizmet kapsamı dışında kalan tüm onarım ve destek işlerini, anlaşmalı olduğu profesyonel hizmet ağı aracılığı ile mesai gün ve saatleri (09:00-18:00) içerisinde gerçekleştirecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili masraflar Sigortalı tarafından karşılanacak ancak dosyanın takibi ve kontrolü şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Sigortalı’nın onayı ile yapılacak/verilecek hizmetinin sorumluluğu direkt hizmet birimi/profesyonellerin sorumluluğu altında olacaktır.

Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı  hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır. 

Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Şirket sigortalının isteği  üzerine, aşağıda belirtilen konularda takribi (tahmini) hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.


İhtiyaç halinde sigortalı ödemeli usta/firma tedarik edilmesi

 • Tamir:
 • Batarya, musluk, ara musluk tamiri,
 • Lavabo tıkanıklığının açılması,
 • Tuvalet tıkanıklığının açılması,
 • Su vanalarının tamiri,
 • Rezervuar tamiri,
 • Radyatör vanası tamiri,
 • Kapı zili arızasının tamiri,
 • Ahşap bahçe kapı ve çitlerinin tamiri,
 • Kapı kasalarının tamiri,
 • Pencere ve kapı pervazlarının tamiri,
 • PVC pencere çerçevesinin tamiri,
 • PVC kapı çerçevesinin tamiri,
 • Alüminyum pencere çerçevesinin tamiri,
 • Ahşap pencere çerçevesinin tamiri,
 • Alüminyum kapı çerçevesinin tamiri,
 • Ahşap kapı çerçevesinin tamiri,
 • Küçük veya büyük ölçekli boya işlerinin yapılması,
 • Küçük veya büyük ölçekli seramik ve fayans işlerinin yapılması,
 • Küçük veya büyük ölçekli taş, tuğla veya mermer işleri,
 • PVC, ahşap, alüminyum veya çelik kapıların ve pencerelerin ayarlarının yapılması,
 • Mutfak tezgah ve seramik duvar/zeminlerin sökülmesi ve atımının sağlanması,
 • Küçük veya büyük ölçekli sıva çatlak ve hasarlarının tamiri,
 • Çatı ve dere kısmi tamiri,
 • Diğer usta/firma talepleri,
 • Asma kilit veya kapı freninin değiştirilmesi,
 • Kapı menteşelerinin değiştirmesi,
 • Duş telefonu veya başlığının değiştirilmesi,
 • Duş telefon hortumunun değiştirilmesi,
 • Su sayacının değiştirilmesi,
 • Döküm radyatörün panel radyatöre dönüşümün sağlanması,
 • Çamaşır ve bulaşık makinası tesisatının çekilmesi,
 • PVC pencere çerçevesinin değiştirilmesi,
 • Alüminyum pencere çerçevesinin değiştirilmesi,
 • Ahşap pencere çerçevesinin değiştirilmesi,
 • PVC kapı çerçevesinin değiştirilmesi,
 • Alüminyum kapı çerçevesinin değiştirilmesi,
 • Ahşap kapı çerçevesinin değiştirilmesi,
 • PVC kapı panelinin değiştirilmesi,
 • Değiştirme ve Yenileme:
 • Alüminyum panelinin değiştirilmesi,
 • Ahşap panelinin değiştirilmesi,
 • Cam kapı motor-makina-aksesuarların yenisi ile değiştirilmesi,
 • Banyo, mutfak veya pencere silikonlarının yenilenmesi veya yenisinin çekilmesi,
 • PVC vinly yer kaplamalarının sökülmesi, atılması ve yenisi ile değiştirilmesi,
 • Duvardan duvara halıların sökülmesi, atılması ve yenisi ile değiştirilmesi,
 • Elektrik sayacının değiştirilmesi,
 • Telefon hattının çekilmesi, uzatılması veya var olanın değiştirilmesi,
 • Tüm elektrik tesisatının yenilenmesi,
 • Banyo jakuzi elektrik tesisatının çekilmesi,
 • Ek bina (müştemilat) yeni elektrik tesisatının çekilmesi,
 • Çatı ve derelerin komple uygulamasının yapılması,
 • Diğer usta/firma talepleri,

 • Kurulum ve Montaj:
 • Mutfak ve banyo aksesuarlarının montajı,
 • Çamaşır ve bulaşık makinasının montajı
 • Duşakabin ve jakuzi montajları,
 • Bulaşık makinası montajı
 • Yeni radyatör montajı,
 • Rezervuar montajı,
 • Lavabo ve eviye montajı,
 • Duş perdesi montajı,
 • Aydınlatma tesisatının çekilmesi,
 • Elektrikli (termesifon) ve gazlı su ısıtıcılarının (şofben) montajı,
 • Tavan aspiratörünün montajı,
 • Bahçe aydınlama tesisatının çekilmesi,
 • Kısa akım röle montajı,
 • Elektrik yeni priz tesisatının çekilmesi,
 • Elektrikli su fitresinin montajı,
 • Topraklama tesisatının çekilmesi,
 • Topraklama çucuğunun montajı,
 • Kapı zili tesisatının çekilmesi ve montajı,
 • Aspiratör montajı,
 • Avizelerin montajı,
 • Elektrikli fırın montajı,
 • Bahçelere ve teraslara özel aydınlatma lamba tesisatının çekilmesi ve montajların yapılması,
 • Harakete duyarlı sensörlü elektrik aydınlatmasınının montajı,
 • Elektrikli banyo su ısıtıcısının montajı,
 • Duman, yangın ve yangın alarm montajları,
 • Katı atık öğütme makinasının montajı,
 • Stor perde montajı,

 • Elektrik fişi bağlantısının yapılması,
 • PVC, alüminyum ve ahşap pencere imalatı veya montajı,
 • PVC, alüminyum ve ahşap kapı imalatı veya montajı,
 • Cam kapı motor-makina-aksesuar montajı,
 • Resim veya ayna çerceve montajının yapılması,
 • Ahşap veya metal rafların montajı,
 • Kornişlerin montajı,
 • Bazı ev, iş ve bahçe mobilyalarınının montajı,
 • Pencere mandalı montajı,
 • Asma kilit veya kapı freni montajı,
 • Yeni alınmış barel veya kilidin montajı,
 • PVC, ahşap veya alüminyum pencere güvenlik mandalı montajı,
 • İç oda kapı kilitlerinin yenileri ile değiştirilmesi,
 • Kapılara çarpma takoz/topuklarının montajı,
 • Dış kapılara güvenlik sürgüsünün veya zincirinin montajı,
 • Diğer usta/firma talepleri,
 • Elektirk tesisatındaki arıza kontrolü,
 • Elektrik tesisatının gözden geçirilmesi ve güvenlik kontrollerinin yapılması,
 • Diğer usta/firma talepleri,
 • Kontrol ve Değerlendirme:
 • Bu liste yeni hizmet ekleme ve gelişimine açık olması nedeniyle liste de yer almayan diğer faaliyetler hakkında da bilgi verilebilir.

Ev Yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır

3 – BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nin isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

Sigortalının talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

Sigortalının talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

Sigortalının talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Turistik Bilgiler

Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

Sigortalının talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

Sigortalının talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

Konaklama ile ilgili bilgi

Sigortalının talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

Nöbetçi Eczane Bilgisi  

Sigortalı’nın ihtiyaç duyması halinde, Eczacı Odalarının Eczane Nöbet çizelgeleri baz alınarak talep edilen il, ilçe veya semtte bulunması halinde en yakın nöbetçi eczane bilgisinin verilmesi sağlanır.

Beyaz ve Kahverengi Eşya Bayii ve Servis Bilgileri  

Türkiye’de yerleşik, bilinen ve yaygın servis-bayi ağına sahip Beyaz ve Kahverengi eşya markalarına ait bayii-servis iletişim bilgileri talep eden Sigortalı’ya verilecektir.

Çiçek Gönderimi

Interflora sistemiyle tüm Türkiye ve Yurtdışı adreslere çiçek gönderim talepleri doğrultusunda organizasyon sağlanacaktır.

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!