Doğa Sigorta Trafik Yardım 2017 ARIZA+KAZA (Karşı Araç Hariç) > Doğa Sigorta Trafik Yardım 2017 ARIZA+KAZA (Karşı Araç Hariç)

BİNEK VE TİCARİ ARAÇ

TRAFİK YARDIM (ARIZA+KAZA)

                                                              (Karşı Araç Hariç)

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

Sigortalı Aracın Teminatları

                                                                                       Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.000 TL

Aracın çekilmesi                                                  Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 1.500 TL

                                                                                          

Aracın vinç ile kurtarılması                                              Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.750 TL

                                                                              Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 2.500 TL

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama                                                          600 TL/Gün                

                                                                                                                                Max. 3 Gün   

                                                              

Daimi İkametgaha geri dönüş veya                                                                             Sınırsız

yolculuğa devam seyahati                                                                                                   

Seyahate devam etmek için Rent-a-car (Sadece binek ve hafif tic.araçlar için)   1.000 TL/Gün

                                                                                                                                Max. 2 Gün

Aracın geri getirilmesi için seyahat                                                                               Sınırsız       

Aracın emanet ve muhafazası                                                                                      1.000 TL

Profesyonel sürücü hizmeti                                                                                           Sınırsız

Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu            Binek ve H.Tic. araçlar için Sınırsız/

                                                                   Ağır ve Özel MaksatlıTicari araçlar için Max.25 kg

Yolcu taşımaya mahsus ticari araç yolcularının nakli                                                   Sınırsız                                                                                                                  (En yakın yerleşim birimine)

Ferdi Teminatlar                                                                                                        Kapsam

                                         

Yaralanma veya hastalık durumunda nakil                                                                   Sınırsız

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil                                                                    Sınırsız

Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli                                                                                          Sınırsız

Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle                                                                    600 TL/Gün

aile üyelerinden birinin seyahati ve                                                                           Max. 4 Gün

konaklaması                                                                                    

                                

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle                                                                       Sınırsız

yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati                                                                                                 

                 

Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli                                                             Sınırsız

 

İlaç gönderilmesi                                                                                                            Sınırsız   

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun                                                        Sınırsız

durdurulması sonucu seyahat       

                                                                       

Hukuksal Yardım                                                                                                         1.400 TL

                                                                                                                                (Borç olarak)

Acil mesajların iletilmesi                                                                                                 Sınırsız

Konut Yardım                                                                                                         Kapsam

Tesisat işleri                                                                                                              Bağlantı

Elektrik işleri                                                                                                             Bağlantı

Anahtar işleri                                                                                                              Bağlantı

 Cam işleri                                                                                                                Bağlantı

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu                                                                             Bağlantı

ÖNEMLİ NOTLAR 

Aşağıda tanımlanan hizmetler Daimi İkametgah’tan 0 km’den itibaren verilmektedir. Bu poliçe araç kazası  sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.   

Aşağıdaki coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir.

TEMİNATLAR

COĞRAFİ SINIRLAR

Bölüm. 1

Araç Teminatları

Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

Bölüm. 2

Ferdi Teminatlar

Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

Bölüm. 3

Konut Teminatları                 Bağlantı

Türkiye Cumhuriyeti'nde Daimi İkametgah'ta geçerlidir.

Bölüm. 4

Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri

Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

 

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

1. Trafik poliçesinin adına kesildiği aracın sahibi,

2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, gerekli özelliklere haiz aracı kullanan kişi anlamındadır.

Şirket

Tur Assist

Sigortalı Araç

Binek Araçlar için;

1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın kiralanmamış,

2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, poliçede tanımlanan araç anlamındadır.

Ticari Araçlar için;

1. Yüklü ağırlığı 18 tonu aşmayan poliçede belirtilen minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.

2.  Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), İnşaata yönelik endüstriyel araçlar, transmikserler, askeri araçlar, çöp toplama araçları, taksiler, kiralık araçlar, iş makinaları, traktör, tanker ve motorsikletler kapsam dışıdır.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah

Sigortalı’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya ikametgahı anlamındadır.

Kaza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.

Arıza

Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.

KAPSAM

Şirket bu poliçe kapsamında, “Sigortalı Araç”  için, bu poliçede belirtilen teminatları derhal sağlayacaktır.   

BÖLÜM 1: ARAÇ TEMİNATLARI

Şirket, aşağıda tanımlanan hizmetleri herhangi bir kilometre kısıtlaması olmadan araç ile birlikte seyahat edilirken tüm Türkiye'de temin edecektir. Bu poliçe, aracın hareketsiz kalmasına neden olan bir araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.

1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması

Sigortalı aracın trafik kazası veya arızası sonucu hareketsiz kalması durumunda, Şirket; sigortalı aracın en yakın anlaşmalı servise naklini aşağıdaki limitler dahilinde temin edecektir.

Aracın Çekilmesi halinde  ödenecek azami tutar :  Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.000 TL

                                   Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 1.500 TL

Bir karayolunda giderken sigortalı aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon aşağıdaki limitler dahilinde sağlanacaktır.

Aracın Kurtarılması ödenecek azami tutar :           Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.750 TL

                                                                        Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 2.500 TL

 

Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, sportif yarışmalar sonucu olan hasarlar, gereken periyodik bakımın yapılmaması veya aracın kötü kullanılması durumları kapsam dışı durumlardır. Üretici Firma standartlarının dışında ve Sanayi Bakanlığı Yönetmeliklerince belirlenmiş uygulamalar dışında araçta yapılan değişiklikler sonucu oluşan kazalar kapsam dışıdır.

Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet verilememesinden Şirket sorumlu olmayacaktır.

Aracın çekme ve kurtarma hizmetleri aşağıdaki kapsamda verilecektir :

1- Şirket,bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme / kurtarma hizmeti sağlayıcı firmaların  imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki,coğrafi ve iklim koşulların elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirilir.

2- Bölgedeki çekici / kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.

3- Sigortalı araca ( traktör , iş makinesi vb.) eklenebilen romörk, tarım ekipmanı ( pulluk, ilaçlama / su tankı vb.) vb. eklentiler ile çekim hizmeti verilmez. Bu eklentilerin çekilmesi, kurtarılması teminat dışıdır

6) Kaza nedeniyle ikamet ve seyahat

Kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.

Eğer onarım süresi 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir.

Eğer Lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve kazayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmeyecek ise Lehdarlar seyahate devam etmek için muadil binek bir araç kiralamak isteyebilir (Kamyonet ve minibüsler için de kiralık binek bir otomobil sağlanacaktır). Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 2.000 TL' dan fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir binek araç sağlanacaktır. (Bu teminat sadece binek ve hafif tic. araçlar için verilmektedir).

Konaklama giderleri, sigortalının ikametgahına geri gönderilmesi ve kiralık araç teminatlarından aynı anda yararlanılamaz.

                         

7) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 6’ ıncı maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

8) Bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası

Aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir :

                

a) Bulunmuş aracın azami 1.000 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı,

b) Aracın Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın   bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.

                    

9) Profesyonel sürücü hizmeti

Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.

(Bu teminat kamyonet, minibüs, ağır ticari ve özel maksatlılar  için verilmemektedir).

10) Yolcu taşımaya mahsus ticari araç yolcularının nakli

Şirket, Karayolları üzerinde meydana gelen kaza   halinde, yolcu taşımaya mahsus ticari araçların (minibüs, midibüs, otobüs) içinde bulunan yolcuların kendi veya taşıyıcı firmanın olanaklarını kullanarak seyahatini devam ettirebileceği en yakın otogar veya yerleşim birimine (il-ilçe-kasaba merkezi gb.) kadar olan naklini  sağlayacaktır.

11) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu

Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından ödenecektir.

Ağır ve özel maksatlı araçlar için, yedek parçanın 25 kg.’ı aşmaması gerekmektedir.

12)  Acil mesajların iletilmesi

Sigortalı’nın talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.

1) Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli

             

Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. 

                   

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

Verilecek olan hizmet ilk yardım değil, ikincil yardımdır.

2) Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil   

Şirket, Lehtar’ın taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a naklini sağlayacaktır.

3) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi

Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.

              

Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.

4) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

               

Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir :

                      

Hastanenin bulunduğu yere  seyahat masrafları ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 600 TL’na kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).

                                            

5) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkametgah’ında  ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgahı’na dönüşünü organize edecektir.

                            

Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

                       

b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.

6) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli veya Daimi İkametgahlar’ına geri gönderilmeleri

                

Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;

 

a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı'na naklini organize edecektir.

b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkametgahı'na dönüşünü organize edecektir.

c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Yukarıda 5 (b) bendide tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

6)   İlaç Gönderilmesi

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

7) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin  Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.

8)  Hukuksal yardım

Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Sigortalı veya Daimi Sürücü’den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamında borç olarak ödenecek azami tutar 1.400 TL’dır. (30 gün içinde geri ödenmesi koşuluyla borç olarak)

9)  Acil mesajların iletilmesi

Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 8’e kadar ki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 

KOŞULLAR

1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Sigortalı’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Şirket, geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

İSTİSNALAR

1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Sigortalı veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,  

d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, savaş,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Araç sürücüsünün;

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

(ii)   Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

 

h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının kazaya sebebiyet vermesi durumunda,

                                                          

i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,

j) Bir Sigortalı’ın aşağıdakilere katılması:

                         

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,

(iii) Suç hareketleri,

(iiii) Bahisler.     

k) Sigortalı’ın kasıtlı hareketleri,

l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

m) Sigortalı araca ait eklentiler (römork, treyler, dorse), inşaata yönelik endüstriyel

     araçlar, transmikserler, askeri araçlar, çöp toplama araçları, tanker vb. kapsam dışıdır.

          n) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması.

2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) Aracın her türlü tamiri,

b) Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

          d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.        

KONUT TEMİNATLARI (Bağlantı)

1.KAPSAM

Şirket, bağlantı hizmeti olarak bu poliçe kapsamında acil ev yardım hizmetlerini konutu korumak maksadıyla sağlayacaktır.

Konut hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir.

Şirket, aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar ve istisnalar çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye çalışacaktır. Bu hizmetler 24 saat 365 gün verilebilecektir.

1.1  Tesisat

Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara kadar ki kısmı kapsar.

Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.

Her zaman tesisatçı tahmini tamir masrafını ilk önce müşteriye direkt ve telefonla şirkete bildirecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.

1.2 Elektrik

Müşteriye ait konutun içerisinde, konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektriçiyi gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.

1.3  Anahtar

Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı olarak, konutun emniyetsiz bir halde olması veya konuta girilememesi durumunda, Şirket bu tür tesisatın şartlarının   böyle  bir tamiratı mümkün kıldığı zaman, konutu daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarcı gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.

1.4  Cam  işleri

Konutun dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Şirket  hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir tamirci gönderecektir. Çıkan tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır.

4. HİZMETLERİN DÜZENLENMESİ

Sağlanan acil hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek hizmet noktaları veya profesyonel şirketler tarafından yerine getirilecektir.

Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı  hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

5.  PROFESYONEL EV HİZMETLERİ ORGANİZASYONU

Acil  hizmetlerin düzenlemesi  ile  ilgili olmayan her türlü   durum  için , Şirket  sigortalının isteği  üzerine, aşağıda belirtilen konularda  hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini gönderecek ve bilgi sağlayacaktır. Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

mesai saatlerinde verilecektir. Yukarıda 4 grup halinde verilen Tesisat, Elektrik, Anahtar ve Cam işlerindeki istisnalar da mesai saatleri içinde verilebilecektir.

1.     Tesisat

2.     Elektrik

3.     Anahtar

4.     Cam İşleri

5.     Duvar İşleri

6.     Boya İşleri

7.     Marangoz

8.    TV anteni/ Anten /Bağlantı

9.      Halı dekorasyonu ve halı yıkama firmaları

10.   İlaçlama şirketleri

11.   Temizlik şirketleri

12.   Evden eve nakliyat şirketleri

13.   Güvenlik şirketleri

14.   Çelik kapı

15.   Halı ve döşemelik kumaşçılar

16.   Isıtma ve havalandırmacılar

Bu liste yeni hizmetlere açıktır, bu yüzden bu listede yer almayan diğer faaliyetler hakkında da bilgi verilebilir. Ev yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.

Ev yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

6. KONUT

Sigortalı konut terimi, Sigortalının geçici veya daimi olarak yaşadığı  bina ile ilgilidir. Bu adres sigortalı ile ilgili bilgiler bölümünde yer alır. Konut terimi konutun bulunduğu alanda bulunan tesisler veya ek odalar veya yeni binaları içerir.

7. YÖNTEM

Bütün  acil  hizmetleri  yılın 365 günü, 24 saat olarak telefonla Şirket'ten istenmesi gerekir. Şirket  acil ve bağlantı hizmetleri için derhal çözüm sağlayacaktır. Eğitilmiş operatör  sigortalıya   talebinin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres, polıçe numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.

Sigortalının, Şirkete istediği hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdiği telefon konuşmaları, talebin tebliği (ihbarı) olarak kabul edilecektir.


BÖLÜM 2: BİLGİ VE ORGANİZASYON SERVİSİ


Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

1) Turistik Bilgiler

Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

5) Döviz kurları bilgileri

Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

7) Konaklama ile ilgili bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi

Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

10) Özel günler için organizasyon

Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

11) Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

12) Tercüme hizmetleri

Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

13) Çiçek gönderme hizmetleri

Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

14) Diğer bilgi hizmetleri

Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!