Duyurular > Olağanüstü Genel Kurul İlanı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz pay sahipleri aşağıdaki gündemi görüşmek üzere  16/12/2016 tarihinde, saat 09.00.’da S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Nevtron İş Mer No:119 Kat:5 Gayrettepe İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması halinde ikinci toplantı  22/12/2016 tarihinde 10.00 saatte Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde gelen üyelerle yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Kooperatifimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve  notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Kooperatifimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla
S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
  3. Anasözleşmenin 3-8-11-13-14-15-24-25-26-27-28-32-33-36-37-38-39-40-43-46-47-48-49-50-54-55-57-58-65 no.lu maddelerin değişikliği
  4. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  5. Kooperatife gayrimenkul alımı hakkında karar alınması
  6. Anasözleşmenin 13. Maddesi çerçevesinde ortaklıktan ayrılma iradesinde bulunmuş ortaklar hakkında karar alınması
  7. 2013-2014-2015 hesap dönemi dahil olmak üzere geçmiş yıl zararlarının ortadan kaldırılması hakkında karar alınması
  8. Dilek ve Öneriler

 

Kapanış

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!