Acil Yol Yardımı

ACİL YOL YARDIMI NASIL ALABİLİRİM?

Her Türlü Acil Yol Yardım Talepleriniz için;
7 gün 24 saat (0850) 811 51 00 numaralı telefondan Ambulans için 1 i , Acil Yol Yardım için 2 ‘yi  tuşlayarak Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne başvurabilirsiniz.


Poliçe Numaranızı Belirtmeniz

işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yararlı olacaktır.

İŞYERİ YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

 
Tesisat İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Elektrik İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Anahtar İşleri 750 TL / yılda 3 defa
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 750 TL / yılda 3 defa
Cam İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Ambulans Gönderilmesi 250 TL / yılda 3 defa
Güvenlik Hizmeti Maksimum 2 gün
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Bağlantı


KONUT YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

 
Tesisat İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Elektrik İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Cam İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Anahtar İşleri 750 TL / yılda 3 defa
Doktor veya ambulans gönderilmesi 250 TL / yılda 2 defa
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi 250 TL / yılda 2 defa
Otel Hizmeti 4* otelde/ Maks. 3 gün
Güvenlik Şirketi Maksimum 2 Gün
Acil Mesajların İletilmesi Sınırsız
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bağlantı
Bilgi ve Organizasyon Servisi Bağlantı


KASKO BİNEK VE HAFİF TİCARİ TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

   
ARAÇ TEMİNATLARI  
   
Aracın çekilmesi 1.000TL
Aracın vinç ile kurtarılması 1.750TL
Oto kapı kilit hizmeti İşçilik Sınırsız (Diğer masraflar Lehdar'a ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti(Sadece Binek araçlar için) İşçilik Sınırsız (Malzeme Lehdar'a ait)
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi 1.000TL (En yakın benzin istasyonuna kadar)
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama 600TL / gün   Max. 3 gün
Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Sınırsız
Seyahate devam etmek için Rent-a-car 1.000TL/ Gün  Max. 2 gün
Aracın geri getirilmesi için seyahat Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 1.000TL
Profesyonel sürücü hizmeti Sınırsız
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu Temini- Bağlantı Ulaştırılması- 10 kg'a kadar
Yol ve kaza durum bilgisi Sınırsız
   
FERDİ TEMİNATLAR
Yaralanma veya hastalık durumunda nakil veya daimi
ikametgaha geri dönüş seyahati
Sınırsız
Eşlik eden Lehdarlar'ın nakli Sınırsız
Sigortalı'ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyerinden
birinin seyahati ve konaklaması
600TL/Gün   Max. 4 gün
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması
sonucu seyahat
Sınırsız
Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız
Hukuksal Yardım 1.400TL (Borç olarak)
   
KONUT TEMİNATLAR (ORGANİZASYON)
Konut Yardım Kapsam
Tesisat işleri Organizasyon
Elektrik işleri Organizasyon
Anahtar işleri Organizasyon
Cam işleri Organizasyon
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
   
BİLGİ VE ORGANİZASYON SERVİSİ
Turistik Bilgiler
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Döviz kurları bilgileri
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Konaklama ile ilgili bilgiler
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Özel günler için organizasyon
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Tercüme hizmetleri
Çiçek gönderme hizmetleri
Diğer bilgi hizmetleri


AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNAT ÖZETİ VE LİMİTLERİ

   
ARAÇ TEMİNATLARI  
   
Aracın çekilmesi Yurt içi 1.750TL (en yakın servise kadar)
Aracın çekilmesi Yurt dışı 2.500 euro
Aracın vinç ile kurtarılması Yurt içi  2.500TL
Aracın kurtarılması Yurt dışı 5.000 euro
Aracın kaza geçirmesi veya arıza yapması nedeniyle ikamet ve seyahat Seyahat Sınırsız Konaklama 150TL/gün Max. 3 gün
Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat  Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 750TL
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu Temini-Bağlantı Ulaştırılması- 10 kg'a kadar
   
FERDİ TEMİNATLAR
Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil veya geri dönüş
seyahati
Sınırsız
Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin
seyahati ve konaklaması
Seyahat Sınırsız 4* veya 3* otelde Max. 4 gece
Aile üyelerinden birinin vefatı sonucu geri dönüş seyahati Sınırsız
Evde ve işyerinde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş
seyahati
Sınırsız
Vefat eden sigortalının nakli Sınırsız
İlaç gönderilmesi Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız


BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM (KARŞI ARAÇ HARİÇ)

   
   

TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

   
SİGORTALI ARACIN TEMİNATLARI  
Aracın çekilmesi Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.000TL  Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 1.500TL
Aracın vinç ile kurtarılması Binek ve Hafif Ticari Araçlar 1.750TL  Ağır ve Özel Maksatlı Ticari Araçlar 2.500TL
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama 600 TL/Gün Max. 3 Gün
Daimi İkametgaha geri dönüş veya yolculuğa devam seyahati Sınırsız
Seyahate devam etmek için Rent-a-car (Sadece binek ve haff tic. Araçlar için) 1.000TL/gün  Max. 2 gün 
Aracın geri getirilmesi için seyahat Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası 1.000TL
Profesyonel sürücü hizmeti Sınırsız
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu Binek ve H.Tic. Araçlar için Sınırsız/ Ağır ve Özel Maksatlı Ticari araçlar için Max. 25kg)
Yolcu taşımaya mahsus ticari araç yolcularının nakli Sınırsız (En yakın yerleşim birimine)
   
FERDİ TEMİNATLAR
 
Yaralanma veya hastalık durumunda nakil Sınırsız
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil Sınırsız
Eşlik eden Lehdarlar'ın nakli Sınırsız
Sigortalı'ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması  600TL/ gün  Max. 4 gün
Aile üyerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati Sınırsız
Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli Sınırsız
İlaç gönderilmesi Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat Sınırsız
Hukuksal yardım 1.400TL (Borç olarak)
Acil mesajların iletilmesi Sınırsız
   
KONUT YARDIM
 
Tesisat işleri Bağlantı
Elektrik işleri Bağlantı
Anahtar işleri Bağlantı
Cam işleri Bağlantı
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu Bağlantı


Teminat Tanımı:

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamındaki hasarlar için ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir. Aynı yardım olayı için, seyahate devam amacıyla kiralık araç ve ikame kiralık araç maddelerindeki hizmetlerden biri verilecektir.

KOŞULLAR

 1. İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda ve pert durumunda azami 7 gün verilecektir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler veya koltuk döşeme Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımları gibi)

 2. İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 3ncü maddeye göre yapılacak tespitinin 48 saati geçtiği durumlarda (Pazar günleri hariç) verilir. Tamir süresi 48 saati geçeceği belli olan hasarlarda eksper görülmesi beklenmeden ikame araç otomatik opsiyon devreye girecektir.

 3. Aracın tamir süresinin tespiti, Assist Line, tamiratı gerçekleştirecek olan tamirci ve eksperin onayı doğrultusunda karşılıklı mutabakat ile sağlanır. İkame kiralık araçtan faydalanma süresinin tespitinde mutabakat sağlanamadığı takdirde Doğa Sigortanın kararı esastır.

 4. Tamiratın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda ikame araç iade edilecektir.

 5. Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün kadar (olay başına 7 gün,10 gün,15 gün ya da sınırsız) ve yılda en fazla iki kez mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ve en fazla C sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır. İkame araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Sınırsız ikame araç teminatında yedek parça bekleme ya da servis yoğunluğu gibi sebeplerle onarım süresinin uzaması halinde ikame araç temini 30 gün ile sınırlıdır.
 6. EKONOMİK ARAÇ UYGULAMASI

  ARAÇ GRUBU MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÖRNEK ARAÇ TİPLERİ
  A – B Binek tipi, 4-5 kapı, AC , AB, ABS , Motor hacmi 1200 – 1500 cc arası HYUNDAI ACCENT, GETZ FIAT PALIO, ALBEA RENAULT CLIO
  C Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS, Motor hacmi 1300 - 1700 cc arası FORD FOCUS RENAULT MEGANE FIAT LINEA TOYOTA CORALLA HONDA CIVIC

  Not: Kasko sigortalı aracın otomatik vites olması halinde verilecek otomatik vitesli araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir. Otomatik vites anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkanları dahilinde karşılanır. 7. Araç sahibine karşılıklı mutabık kalınan tamir süresi ile ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen (sınırsız) ve yılda en fazla iki kez mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine marka tipi / ya da marka tipine en yakın ikame aracı verecek bununla birlikte araç bulunamaması halinde, hizmetin aksamaması için aşağıda belirtilen gruplandırmaya uygun hizmet sağlanacaktır. İkame araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Segmente segment uygulaması aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Sınırsız ikame araç teminatında yedek parça bekleme ya da servis yoğunluğu gibi sebeplerle onarım süresinin uzaması halinde ikame araç temini 30 gün ile sınırlıdır

 8. SEGMENTE SEGMENT VE LÜKS ARAÇ UYGULAMASI

  Poliçedeki Araç Değeri Segment Araç Modelleri
  0-40.000 TL Ekonomik Renault Clio Symbol, Hyundai İ20, Fiat Albea
  40.001-55.000 TL Ekonomik (+) VW Polo, Hyundai İ20,Opel Corsa,Renault Clio
  55.001- 75.000 TL. Orta Fiat Linea, Peugeot 301, Citroen Elysee,Hyundai Accent Blue ,Renault Fluence, Ford Focus, ,Renault Megan,
  75.001 - 90.000 TL. Orta + Opel Astra, VW Golf,VW  Jetta,
  90.001- 130.000 TL. Lüks VW Passat, Ford Mondeo, Peugeot 508
  130.001- 180.000 TL Premium Mercedes C 180, Volvo S 60,
  180.001- üstü Premium (+) VW Tuareg, Audi Q7, Mercedes E 250


 9. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları genel kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).

  -Trafik cezaları,
  -Yakıtın eksik teslim edilmesi,
  -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
  -Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar

 10. Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi’nden direkt tahsil edilir.

 11. İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah'a uzaklığına bakılmaksızın Türkiye içerisinde sağlanır.

 12. ASSIST LINE tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut kiralık araç firmalarının araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi söz konusu olacak ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilecektir.

 13. Sigortalıya kiralık olarak verilen aracın Kasko, Trafik, İhtiyari Mali Mesuliyet sigortaları ile diğer yasal belgeleri tam olmak zorundadır. Kiralık aracın kaza sebebi ile zarar görmesi durumunda kiralık araç firması, yasalara uygun olarak araç kullanan sigortalıdan her ne ad altında olursa olsun talepte bulunmayacaktır

 14. İkame araç, talep edilen yere teslim edilir ve teslim alınır.

 15. Aracın teslim alınan yer dışında teslim edilmesi durumunda doğabilecek drop charge ücreti sigortalı tarafından karşılanacaktır

İSTİSNALAR

 1. Doğa Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.

 2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik tadilatlar, onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler teminat dışıdır.

 3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.

 4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.

 5. Doğa Sigorta Kasko Poliçesi’ne ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır.

 6. Oto cam, oto teyp hasarları ve aracın çalınması, tam hasar hallerinde ikame araç temin edilmeyecektir.

 7. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler, koltuk döşeme gibi)

UYARI


Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!