Kaza

HASAR ANINDA NELER YAPILMALIDIR?

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz.
Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda; acentenizi veya size en yakın Bölge Müdürlüğümüzü arayabilir ya da
(0850) 811 51 00 numaralı  telefondan 3 ü tuşlayarak  Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri 'ne başvurabilirsiniz.
İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan eksperlerimiz en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir


İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar Tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi , telefonu ve vergi numarası

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız.
Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.


A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma - Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı hali ile çekilmiş fotoğrafı
 • Vergi kimlik numarası

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde
şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.


Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için
yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz.

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası


B-TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
 • Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(sigortalımızın)
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No/vergi kimlik no)

VEFAT VE SÜREKLİ SAKATLIK TALEPLERİ

Trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma sonucu sürekli sakatlık veya vefat talepleri ile ilgili olarak;

*Tüm başvurularda istenecek genel evraklar

 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)
 • Kazaya ilişkin ilgili kurumdan alınmış onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanakları vs. (Karakol ve/veya Jandarma) kaza zaptı yok ise Bilirkişi Raporu (Savcılık dosyasının onaylı sureti ile ve/veya Mahkemeden ceza davası sonuçlandı ise kusur kabulünü gösteren gerekçeli karar ile) aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait onaylı alkol raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
Ayrıca sigortalı aracın otobüs olması ve talebin Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza veya Taşıyıcı Sorumluluk Poliçelerine istinaden yapılması durumunda,
 • Onaylı yolcu listesi aslı veya aslı gibidir onaylı sureti ile yolcu bileti fotokopisi,
 • Taşıt Kira Sözleşmesi ile güzergâhı gösterir Taşımacılık belgesi sureti,
 • Araç sürücüsüne ait ehliyet ve ticari taşıt kullanım belgesi sureti,
 • Yetki belgesi ile Taşıt Kartı sureti,
*Sürekli Sakatlık Talebi için;
Sakat olduğu bildirilen kişiye ait istenen evraklar;
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti,
 • Genel Adli Muayene Raporu (Hastaneye girişte tutulan hastaneye geliş sebebini ve kaza dışında daha önceden oluşan herhangi bir sakatlığının olup olmadığını gösterir rapor)
 • Kazadan sonra yapılan tüm tedavilerine ilişkin doktor raporları (Epikriz, var ise ameliyat raporları, hemşire gözlem tabelaları, grafi veya röntgen CD’ye kopyalanmış halleri vb.)
 • Vukuatlı nüfus kayıt aile tablosu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, SGK dökümü gibi), öğrenci ise öğrenim belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Sakat kalan kişinin bağlı bulunduğu SGK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı var ise kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığa ilişkin ilgili kurumdan maaş bağlanıp/bağlanmadığı veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı aslı* Vefat Talebi için;

Vefat ettiği bildirilen kişiye ait istenen evraklar,
 • Veraset ilamı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Otopsi/Ölüm raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Defin ruhsatı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Vukuatlı nüfus kayıt aile tablosu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, SGK dökümü gibi), öğrenci ise öğrenim belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Vefat eden kişinin bağlı bulunduğu SGK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı var ise kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığa ilişkin ilgili kurumdan maaş bağlanıp/bağlanmadığı veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı aslı

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın durum ve özelliğine göre başka evrak talep edilebilir. Ayrıca talebinizi evrak asılları ile Genel Müdürlüğümüze ilettiğinizde dosyanız açılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Not 1: Trafik polisleri kusur durumuna ilişkin bilirkişi tespiti yapamazlar. Sadece savcılığın ataması durumunda yapabilirler bu sebeple bilirkişi raporu bulunması durumunda mahkemenin bilirkişiyi atadığına dair atama kararı ile bilirkişi raporundaki kusur durumunun mahkemece kabul edildiğine dair mahkeme kararının mutlaka olması gerekmektedir.

Not 2: Kazaya ilişkin talep edilen resmi evraklarda vekâleti olmak kaydı ile vekil avukatın aslı gibidir onayı kabul edilmekte olup, özellikle bu hususa dikkat edilmelidir.

Not 3: Tedavi giderlerine ilişkin taleplerin; 25.02.2011 tarih ve 27857 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kararname Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2 maddeleri hükmü gereğince trafik kazasından kaynaklı tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple tedavi gideri ile ilgili talebinizin karşılanamayacağını, bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmasını rica ederiz.D- CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • Vergi kimlik numarası


E- FERDİ KAZA HASARLARI

Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler;

Vefat Teminatı için Gerekli Belgeler;
 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgah belgesi)
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri,
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli,
 • Otopsi/Ölüm tutanağı raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti ( Bazı durumlarda detaylı otopsi yapılması istenebilir böyle bir durum söz konusu ise Adli Tıp tarafından verilen detaylı otopsi sonucu da evrak ile gönderilmelidir.),
 • Defin ruhsatı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Veraset İlamı aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti,
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)
 • Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı,

Maluliyet Teminatı için Gerekli Belgeler;
 
 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgâh belgesi)
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri,
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen Olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli,
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti,
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)
 • Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı,

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!