Nakliyat

HASAR DURUMUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Yurtiçi sevkiyat söz konusu olduğunda;
 • Sigortalı/Sigorta Ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
 • Poliçe aslı veya kopyası,
 • Emtea fatura aslı veya kopyası,
 • Sevk İrsaliyesi aslı veya kopyası,
 • Navlun (taşıma) faturası kopyası,
 • Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise),
 • Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar,
 • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 • Taşıyıcı firmaya, Sigorta/Sigorta Ettiren tarafından Noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İHTARNAME),
 • İmza Sirküleri,
 • Hasarlı emteaların resimleri,
 • Sigortalının banka bilgileri,
 • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler.
HASAR DURUMUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
 • Sigortalı/Sigorta Ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
 • Poliçe aslı veya kopyası,
 • Emtea fatura aslı veya kopyası,
 • Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill,
 • Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde),
 • Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde),
 • Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren),
 • Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar,
 • Çeki listesi,
 • Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası,
 • Taşıyıcı firmaya, Sigorta/Sigorta Ettiren tarafından Noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İHTARNAME),
 • Hasarlı emteaların resimleri,
 • Sigortalının banka bilgileri,
 • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler.
HASAR DURUMUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları söz konusu olduğunda;
 • Sigortalı/Sigorta Ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
 • Poliçe aslı veya kopyası,
 • Emtea fatura aslı veya kopyası,
 • Sevk İrsaliyesi aslı veya kopyası,
 • Navlun (taşıma) faturası kopyası,
 • Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise),
 • Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar,
 • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 • Hasarlı emteaların resimleri,
 • Taşıma aracına ait belgeler,
 • Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı,
 • Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı,
 • Sigortalının banka bilgileri,
 • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!