Performans ve Gelişim Yönetimi Süreci

DOGA Sigorta olarak Performans ve Gelişim Yönetimi süreci ile amacımız ‘’yüksek performans ve potansiyelli’’ çalışanlarımızı bulmak ve ortaya çıkarmaktır. Bu süreç ile tüm çalışanlarımızın performans ve potansiyellerini değerlendirmeyi, bu doğrultuda geliştirmeyi ve bağlılıklarını arttırmayı hedefliyoruz.

Performans Değerlendirme

Yetenekleri bulma sürecinde iki ana bileşene odaklanılır, çalışanın performansı ve potansiyeli. Çalışanın performans notu, yıllık hedef değerlendirme sonucu ve yetkinlik sonuçlarından oluşmaktadır. Her bir çalışan yıllık olarak hedeflerini alır ve yılın sonunda değerlendirilir. Bu süreç ile kişi bazlı hedef değerlendirme sonuçları elde edilir. Yetkinlikleri de yılda bir kez değerlendirilir. Yönetsel pozisyonlar ast ve üstü tarafından değerlendirilir iken yönetsel olmayan pozisyonlar sadece üstleri tarafından değerlendirilir. Bu yetkinlik değerlendirilmesinde, çalışanın mevcut pozisyondaki davranışları ve iş yapış şekli dikkate alınır. Yıllık olarak üretilen bu iki sonuç (hedef ve yetkinlik değerlendirmeleri), belirli oranlarda etki ederek çalışanın performans notunu oluşturur. Performans sonucunun belirlenmesi ile yetenek sürecindeki ilk bileşen elde edilmiş olur.

Potansiyel Değerlendirme

Potansiyeli ölçmeye yönelik ilk adım, çalışanın bir üst pozisyon için potansiyelinin birinci ve ikinci yöneticisi tarafından sistem üzerinden bir anket ile değerlendirmesi ile atılır. İkinci adımda, çalışan,  kendini değerlendirdiği bir yetkinlik envanterine dahil olur. Bu sayede çalışana yönelik iki sonuç elde edilir; birinci&ikinci yönetici değerlendirmeleri ve çalışanın kendi değerlendirmesidir.

Yetenek Yönetimi Komiteleri

Tüm sonuçlar, İnsan Kaynakları tarafından raporlanır ve analiz edilir. İnsan Kaynakları ve İlgili Üst Yönetim ile her bir çalışanın birebir değerlendirildiği ‘’yetenek değerlendirme komiteleri’’ yapılır. İnsan Kaynakları tarafından modere edilen bu toplantılarda, çalışanların güçlü ve gelişim alanları tartışılır, gelişim planı oluşturulur. Bu toplantılarda elde edilen tüm sonuçlar, ilgili İcra Kurulu Üyesi ile yeniden değerlendirilir ve teyid edilir. Müdür ve üstü seviyelerdeki tüm sonuçlar, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunulur. Böylelikle yetenek havuzu belirlenmiş olur. Süreç her yıl tekrarlanır.

Gelişim Programları

Çalışanların güçlü ve gelişim alanları dikkate alınarak oluşturulan gelişim planları ‘’Bireysel Gelişim Programı’’ kapsamında planlanır. Diğer bir gelişim programı olan, Yönetim Gelişim Programı’nda amaçlanan ortak bir yönetim duruşu&dili oluşturmaktadır. Yetenek gelişim programımız da yetenek havuzuna seçilmiş DOĞA çalışanlarımızı bir üst göreve hazırlamak için tasarlanmıştır. Yetenek Gelişim Programı ile hedeflenen, yetenek havuzunda yer alan çalışanlarımızın güçlü alanlarında daha da güçlendirmek, gelişim alanlarında ise desteklemektir. Gelişim programlarımız, çoklu öğrenim sistemlerinden oluşur ve her bir seviye (unvan grubu) için farklı uygulamalar dikkate alınır.

Performans ve Gelişim Yönetimi süreci kapsamındaki tüm uygulamalar ile çalışanlarımızın bağlılığını güçlendirmeyi, memnuniyetlerini arttırmayı ve iç yedekleme sistemlerini desteklemeyi hedefliyoruz.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!