Sınırlı Sorumlu Doğa Sigorta Kooperatifinin 06.06.2015 Genel Kurul Toplantısının 11 sayılı gündem maddesinde alınan "Kooperatif giderlerine katılım adına ortaklardan alınacak masraf bedellerinin belirlenmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" kararı gereğince masraf ve giderlere katılım payı olarak gün başına 0,30 krş üzerinden olmak ve 365 günü aşmamak kaydı ile kooperatife masraf borcu bulunanlar aşağıda listelenmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 27'nci ve AnaSözleşmemizin 82'nci maddeleri gereğince kooperatifize sermaye yüklemlerinden veya sair ödemelerden dolayı borcu olan bu kişilerin işbu borçlarını bir ay içinde ödemelerini, aksi takdirde Kanun ve anasözleşmemizin ilgili maddeleri gereği üyeliklerinin düşmüş sayılacağını, anasözleşmemizin 62'nci maddesine uygun olarak 2'nci kez ilanen ihtar ederiz.