Yangın > DASK

Bu sigorta ile, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.