Yangın > Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi

KAPSAMI:
 • Sivil Rizikolar
TEMİNAT KONUSU:
 • Bina
 • Eşya
MECBURİ TEMİNATLAR: 
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Mal sahibi veya kiracının kira kaybı:
 • Hasar Nedeniyle Yapılacak İkametgah Değişikliği Masrafları
 • Misafir Eşya Teminatı
 • Eşyaların Konut Dışında Zarar Görmesi:
 • Yeni Değer - Eksik Sigorta Klozu:
 • Bina Sabit Tesisat Hırsızlık:
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör
 • Sel veya Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Kapkaç
 • Hava Taşıtları
 • Kara Taşıtları
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Yakıt Sızması
 • Dolu
 • İzalasyon Yetersizliği
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Hukuksal Koruma Teminatı
 • Hırsızlık
 • Ferdi Kaza
 • Aile Mesuliyet Teminatı
 • Boya, Badana / Dekorasyon Masrafları
 • Konut Yardım Hizmetleri
 • Medline Acil Sağlık Hizmeti
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR:
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Deniz Taşıtları
 • Cam Kırılması