Oto Dışı Kaza > Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait, ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde poliçede kayıtlı azami bedele kadar teminata dahildir.

Bu teminatların yanı sıra, sigortalının herhangi bir kaza sonucu tedavi masrafları dahil olup Medline acil sağlık hizmetleri ile desteklenmektedir. Yine poliçe süresi içinde sigortalının maruz kalabileceği kritik hastalıklar teminatı ilave edilmiştir.
Öğrenciye ilişkin olarak ebeveynin maruz kalabileceği bir kaza sonucu kazaya bağlı olarak öğrencinin;

  • Okul Cep Harçlığı
  • Özel Ders Ücreti
  • Servis Masrafı
  • Yemek Masrafı poliçede belirtilen özel şartlar dahilinde temin edilmektedir.
Ayrıca, sigortalıya ilişkin hukuksal koruma teminatı ile aracına yönelik mini onarım hizmetlerini de kapsamaktadır.