Mühendislik > Makine Kırılması


SİGORTA KAPSAMI:

Bu poliçe, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşan hasarları temin eder.


İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR: 
  • Fiziki İnfilak
  • Makine ve Tesislerin Temel ve Kaideleri
  • Seri Vasıtalarla Yapılan Nakliye Masrafları
  • Müteharrik Makineler Geniş Kasko Klozu
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
  • Hırsızlık
Genel Şartlar

http://www.tsb.org.tr/makina-kirilmasi-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=508