Mühendislik > Montaj Sigortası

SİGORTANIN KAPSAMI:
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleridir.

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR : 
  • İş Makineleri ve Ekipmanları
  • Enkaz Kaldırma
  • Deprem
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
  • Genişletilmiş Bakım
  • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
Genel Şartlar

www.tsb.org.tr/montaj-sigortalari-genel-sartlari.aspx?pageID=532