Sağlık > Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası'

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan “Turuncu Sağlık Sigortası” ile yabancı uyruklu kişilerin, sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri, poliçe de belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

Bu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

TEMİNAT TABLOSU


TEMİNAT ADI   TEMİNAT TUTARI   ŞİRKET ÖDEME YÜZDESİ  
TEMİNAT TİPİ Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız   Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız  
YATARAK TEDAVİ TEMİNATI(1)   YILLIK   LİMİTSİZ   20.000 ₺   100%   80%  
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI(2) YILLIK   2.000 ₺   60%   60%  
İlaç Giderleri
Görüntüleme Hizmetleri
Laboratuar Hizmetleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Yardımcı Tıbbi Malzeme YILLIK/500 ₺
Fizik Tedavi Teminatı (Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri) YILLIK / 15 SEANS

(1)Yatarak Tedavi;Tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği durumlardır.
(2)Ayakta Tedavi;Tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor muayene, ilaç, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri vb. gibi işlemlerdir.
(3) Turuncu Poliçe B tipi kurumlar için geçerlidir.
(4) Anlaşmasız kara ambulansı, aynı mesafe için geçerli anlaşmalı kara ambulansı ücreti ile sınırlıdır.
TTB: Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi 
Anlaşmalı / Anlaşmasız sağlık kurumundaki anlaşmasız doktor ücreti 1 TTB ile sınırlıdır.TEMİNAT TABLOSU - TÜRKÇE için tıklayınız
 
provizyon-cagri-merkezi
PROVİZYON ÇAĞRI MERKEZİ;
0 212 978 14 64
TEMİNAT TABLOSU - İNGİLİZCE için tıklayınız
 
ÖZEL ŞARTLAR - TÜRKÇE için tıklayınız
 
ANLAŞMALI KURUMLAR için tıklayınız
 
GENEL ŞARTLAR - TÜRKÇE için tıklayınız
 
BİLGİLENDİRME FORMU için tıklayınız