Beden Olumlama Nedir, Neleri Amaçlar? Görsel
Güncel
08.09.2020

Beden olumlamasının yapılması, kişilerin kendi vücutlarına yönelik olumlu görüş geliştirmelerini ve beraberinde öz güven yeterliliklerinin sağlanmasını amaçlayan bir sistem olarak bilinmektedir. Beden olumlama yapılırken hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı desteklenmiş olmaktadır.

Beden olumlama süreçleri içerisinde toplumsal anlamda genel kabul gören güzel, çirkin, kilolu ya da zayıf gibi algılar yıkılarak kişinin içinde bulunduğu bedenin en güzel beden olduğunu içselleştirmesi bulunmaktadır.

Beden olumlara yalnızca fizyolojik değil aynı zamanda psikolojik bir süreç de olması nedeniyle ruhsal anlamda da destek içeren bir süreç olarak bilinmektedir. Kişinin iyi ve güzel olduğuna ikna olması ve bunu yalnızca kendi yargıları ile yapması sağlanmaktadır.

Pozitif Beden Algısı Nasıl Sağlanır?

Pozitif beden algısının sağlanması, kişilerin doğal hallerini kabul etmeleri ile mümkün olmaktadır. Özellikle sosyal medya üzerinden kullanılan efektlerin kullanılmadan yalnızca var olan hâl ile barışık olmayı sağlamaktadır.

Bu süreçte genellikle kişilerin yaptıkları paylaşımlarda herhangi bir düzenleme yapmamaları gerektiği öğütlenir. Doğal hali ile kendimiz barıştıktan sonra toplumsal anlamdaki kabul süreci da çok daha kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir.

Kalıpları Yıkan Bir Algı Hareketi

Bilinen kalıplara karşı duran hareket, medya üzerinden dayatılmaya çalışan algıların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Beden olumlama olarak nitelendirilse de süreç aslında bedenin mevcut halinin tamamen kabul edilmesi ile başlamaktadır.

Kendi bedeni ile barışan insanlar aynı zamanda karakter ya da kişilik çözümlemelerini de daha şeffaf bir biçimde yapabilmektedirler. Bu sayede psikolojik temelli pek çok sorun da beden olumlama teknikleri ile çözümlenmiş olacaktır.

Beden Olumlamanın Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Beden olumlamanın dışında kalan durumlar, öncelikle kişinin kendini çok sevmesi olarak ifade edilmektedir. Sıfır beden olarak bilinen ve kendiyle çok barışık olan bir insan aslında toplum tarafından dayatılan bir güzellik algısı içerisinde olduğu için beden olumlaması yapılması söylenememektedir.

Beden olumlama, aslı itibariyle kalıpların dışına çıkmaktadır. Bu nedenle kalıpların dayattığı bir olumlamanın yapılması, beden olumlaması hareketi içerisinde yer almamaktadır. Aynı zamanda içselleştirilmemiş olumlamalar da bu hareketin karşısında durmakta olan unsurların başında gelmektedir.