Güven Ferdi Kaza Sigortası

Bilgi Al

Güven Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza asistans hizmetleri ile zenginleştirilmiş paket poliçemizdir. Ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminatı haricinde sigortalının hususi kullanım tarzındaki aracına, çekme ve kurtarma hizmeti ile araçtaki küçük hasarları onaran mini onarım hizmeti alınabilmektedir.

Kapsama Giren Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan listedeki oranlar dâhilinde, tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin tespitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı ödenecektir. Ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.

Tedavi Masrafları

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) yukarıda belirtilen limitler dâhilinde öder.

Ferdi Kaza Asistans Hizmetleri

Araç Yardım Kapsam
Aracın çekilmesi (Kaza durumunda) 2 defa/ 2.500 TL (En yakın servise kadar)
Aracın çekilmesi (Arıza durumunda) 15 yaşa kadar araçlar için 2 defa/ 2.500 TL (En yakın servise kadar)
20 yaşa kadar araçlar için 1 defa/ 1250 TL (En yakın servise kadar)
Aracın vinç ile kurtarılması Yılda 2 defa/ 4.500 TL
Oto kapı kilit hizmeti İşçilik-yol Sınırsız (Diğer masraflar Lehtara ait)
Lastik değiştirilmesi hizmeti İşçilik-yol 2.500 TL (Lastik Lehtara ait)
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi 1 defa 2.500 TL(En yakın benzinciye kadar)
İndirimli Araç kiralama Organizasyon

Aracın çekilmesi veya kurtarılması oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri daimî ikametgâhtan 0 km’den itibaren tüm Türkiye’de temin edilecektir