Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Bilgi Al

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi Nedir?

Yangın sigortası ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıklara da zarar gelebilir. Bu tür kayıplar belirlenen esaslar dahilinde teminat altına alınabilir.

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi’nin
Kapsamı ve Teminat Konusu Nedir?

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi, ticari rizikolar, sınai rizikolar ve sivil rizikoları kapsamaktadır.
Teminat konusu: Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Sigortası
Teminat Kapsamı

Kiracı Mali Sorumluluk

Kiracı olarak bulunulan binalarda, sigortalı kiracının sorumluluğunda meydana gelebilecek hasarlar, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.

Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu

Kiraya verilen binalarda sigortalı mal sahibinin sorumluluğundan meydana gelebilecek hasarlar, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.

Komşuluk Mali Sorumluluk

Mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan binalarda meydana gelebilecek hasarların komşu bina ve mallara zarar vermesi halinde sigortalının sorumluluğu, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.