Kaza Tespit Tutanağı


Kaza Tespit Tutanağı İçin Tıklayınız

Günümüz koşullarında artan nüfus ile birlikte trafiğe çıkan araç sayısı da artmıştır. Bu durum da her gün yaşanan trafik kazalarını kaçınılmaz kılmıştır. Oluşan kazalar neticesinde yaşananlar, kazazedeleri ve kazaya karışmadığı halde kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakmaktadır. Trafik zabıtasının uzun süre beklenmesi, zabıta gelmeden araçların hareket ettirilmemesi şartı vb. durumlar mağduriyeti biraz daha arttırmakta ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Yukarıda bahsi geçen tüm bu olumsuzlukları gidermek için 1983 yılında kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesinde yer alan Trafik kazalarına ilişkin hükümler günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı Genelgesi ile yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturmuştur. Bu yönteme göre 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir.

“Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” nedir?

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar, Trafik zabıtasının gelmesine gerek duymadan kendi aralarında anlaşarak “maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını” dolduracak ve sigorta şirketlerine bu evrak ile başvurabileceklerdir.

Hangi hallerde “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının” geçerliliği bulunmamaktadır?

Aşağıda belirtilen hallerden biri veya birkaçı söz konusu ise taraflarca doldurulan “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” tutulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla şirketimizce de kabul edilmeyecektir. Bu sebeple aşağıda sayılan hallerde, muhakkak eski uygulamada olduğu gibi Trafik Zabıtası çağırılmalı ve zabıt tutulması sağlanmalıdır. Bunun haricindeki yalnız maddi hasarlı kazalarda, taraflar anlaşıyorlarsa tutanak düzenlemeleri mümkündür. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının geçerli bulunmadığı haller;

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanımı,
 • Sürücünün yaş kriterine uygun olmaması,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait olması,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmesi,
 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelmesi,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası mevcut olmaması,
 • Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanması,

Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırarak, tutanak tutturmak gereklidir.

Tutanağı nasıl temin edebilirsiniz?

Poliçenizi düzenleyen acentenizden tutanak örneğine ulaşabileceğiniz gibi "Doğa Sigorta Tutanak" örneğine linkten ulaşabilirsiniz.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını” doldururken uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken hususlar;

 • Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar çekilmelidir. Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.
 • Tutanağı doldurma yetkisi sadece kazaya karışan taraflara aittir. Ancak ruhsat sahibi olunması şart değildir. Kazaya karışan sürücüler tutanağı düzenleyebilecektir.
 • Kazaya karışan tüm tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır. Tutanak fotokopi ile çoğaltılmış olsa bile fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olması halinde tutanak geçerli olmayacaktır.
 • Form üzerindeki tüm bilgiler dikkatlice okunmalı ve ön sayfadaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Özellikle kazaya karışan tüm araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili sigorta şirketleri belirtilmelidir. Belirtilmemesi halinde poliçe tespit edilemez ise tutanak geçersiz sayılacaktır.
 • Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın oluş şekli açık olarak yazılmalı ve krokisi çizilmelidir.
 • İlgili tutanağı doldururken yazınızın okunaklı olmasına lütfen özen gösteriniz. Unutmayınız ki bu uygulama sadece maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır.

Tutanağı şirketimize nasıl göndereceksiniz?

Anlaşmalı servislerimizde onarım gören araçlarda, bu işlemler anlaşmalı yerlerde sizin adınıza yapıldığından, anlaşmalı yerlerden onarım hizmeti alarak, tutanağınızı servis yetkilisine teslim edebilirsiniz. Anlaşmalı servislerimizi internet sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

Tutanağın gönderilmesini takiben şirketimizce yapılacak olan işlemler:

 • Tutanak tarafımıza ulaştığında 1 gün içinde Tramer sistemine giriş yapılacaktır.
 • Tramer tarafından tutanak ilgili şirketlere de gönderilecek, ilgili şirketlerce 3 gün içinde kusur oranları belirtilecek, şirketlerce kusur oranında mutabık kalınamazsa kusur oranları Tramer bünyesinde bulunan komisyonca 3 gün içinde karara bağlanacaktır. Kusur oranları %0 , %50 veya %100 olarak belirlenecek olup, ara değerler kullanılmayacaktır.
 • Hak sahipleri yukarıda belirtilen tutanak inceleme sürecini ve sonucunu Tramer internet sitesi üzerinden izleyebileceklerdir. (www.tramer.org.tr )
 • Trafik hasarları, kusur durumu belirlendikten ve gerekli tüm evraklar tamamlandıktan sonraki 8 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Uygulamayla ilgili tereddüt edilen tüm hususlarda acentelerimizden ve 0850 250 81 81 numaralı Hasar İletişim Merkezi’mizden destek alabilirsiniz. Hiç kullanma ihtiyacınız olmaması dileğimizle, aracınızda sürekli olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı bulundurmanızı önemle hatırlatırız.
question-chat
İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın
x
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Kabul Ediyorum