Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı

Günümüzde artan nüfusla birlikte trafiğe çıkan araç sayısı da artmıştır. Bu durum, her gün yaşanan trafik kazalarını kaçınılmaz kılmıştır. Oluşan kazaların sonuçları, kazazedeleri ve kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakmaktadır. Trafik zabıtasının uzun süre gelmemesi, zabıta gelmeden araçların hareket ettirilmemesi şartı gibi durumlar mağduriyeti biraz daha artırmakta ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu olumsuzlukları gidermek amacıyla 1983 yılında kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesinde yer alan trafik kazalarına ilişkin hükümler, günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı Genelgesi ile yalnızca maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturulmuştur. Bu yönteme göre, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu'na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler, aralarında anlaşarak "Trafik Kazası Tespit Tutanağı" yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir.

“Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” Nedir?

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar, Trafik zabıtasının gelmesine gerek duymadan kendi aralarında anlaşarak “maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını” dolduracak ve sigorta şirketlerine bu evrak ile başvurabileceklerdir.

Hangi hallerde “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının” geçerliliği bulunmamaktadır?

Aşağıda belirtilen hallerden biri veya birkaçı söz konusu ise taraflarca doldurulan “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” tutulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla şirketimizce de kabul edilmeyecektir. Bu sebeple aşağıda sayılan hallerde, muhakkak eski uygulamada olduğu gibi Trafik Zabıtası çağırılmalı ve zabıt tutulması sağlanmalıdır. Bunun haricindeki yalnız maddi hasarlı kazalarda, taraflar anlaşıyorlarsa tutanak düzenlemeleri mümkündür.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının geçerli bulunmadığı haller:

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanımı

 • Sürücünün yaş kriterine uygun olmaması

 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi

 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmesi

 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelmesi

 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası mevcut olmaması

 • Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanması

Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de, eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırarak tutanak tutmak gereklidir.

Tutanağı Nasıl Temin Edebilirsiniz?

Poliçenizi düzenleyen acentenizden tutanak örneğine ulaşabileceğiniz gibi "Doğa Sigorta Tutanak" örneğine linkten ulaşabilirsiniz.
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını doldururken uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken hususlar;


 • Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar çekilmelidir. Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.

 • Tutanağı doldurma yetkisi sadece kazaya karışan taraflara aittir. Ancak ruhsat sahibi olunması şart değildir. Kazaya karışan sürücüler tutanağı düzenleyebilecektir.

 • Kazaya karışan tüm tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır. Tutanak fotokopi ile çoğaltılmış olsa bile fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olması halinde tutanak geçerli olmayacaktır.

 • Form üzerindeki tüm bilgiler dikkatlice okunmalı ve ön sayfadaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurulmalıdır.

 • Özellikle kazaya karışan tüm araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili sigorta şirketleri belirtilmelidir. Belirtilmemesi halinde poliçe tespit edilemez ise tutanak geçersiz sayılacaktır.

 • Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın oluş şekli açık olarak yazılmalı ve krokisi çizilmelidir.

 • İlgili tutanağı doldururken yazınızın okunaklı olmasına lütfen özen gösteriniz. Unutmayınız ki bu uygulama sadece maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır.Tutanağı Şirketimize Nasıl Göndereceksiniz?

Anlaşmalı servislerimizde onarım gören araçlarda, bu işlemler anlaşmalı yerlerde sizin adınıza yapıldığından, anlaşmalı yerlerden onarım hizmeti alarak, tutanağınızı servis yetkilisine teslim edebilirsiniz. Anlaşmalı servislerimizi internet sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

Tutanağın gönderilmesini takiben şirketimizce yapılacak olan işlemler:


 • Tutanak tarafımıza ulaştığında 1 gün içinde Tramer sistemine giriş yapılacaktır.

 • Tramer tarafından tutanak ilgili şirketlere de gönderilecek, ilgili şirketlerce 3 gün içinde kusur oranları belirtilecek, şirketlerce kusur oranında mutabık kalınamazsa kusur oranları Tramer bünyesinde bulunan komisyonca 3 gün içinde karara bağlanacaktır. Kusur oranları %0, %50 veya %100 olarak belirlenecek olup, ara değerler kullanılmayacaktır.

 • Hak sahipleri yukarıda belirtilen tutanak inceleme sürecini ve sonucunu Tramer internet sitesi üzerinden izleyebileceklerdir. (www.tramer.org.tr)

 • Trafik hasarları, kusur durumu belirlendikten ve gerekli tüm evraklar tamamlandıktan sonraki 8 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Uygulamayla ilgili tereddüt edilen tüm hususlarda acentelerimizden ve 0850 811 51 00 numaralı Hasar İletişim Merkezi’mizden destek alabilirsiniz. Hiç kullanma ihtiyacınız olmaması dileğimizle, aracınızda sürekli olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı bulundurmanızı önemle hatırlatırız.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği Mobil Kaza Tutanağı uygulamasına sahip değilseniz Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı formunu yazılı olarak doldurmanız gerekmektedir. “Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?” sorusunun cevabını aşağıdaki adımları takip ederek bulabilirsiniz.

Kazanın Yeri ve Saati:

 • 1 numaralı alanda kazanın yaşandığı tarih ve saati,

 • 2 numaralı alanda ise kazanın gerçekleştiği yerin bilgilerinin (İl, İlçe, Semt, Mahalle, Cadde, Sokak) doldurulması gerekir.

Görgü Tanıklarını Yazın:

 • 3 numaralı kısımda eğer varsa kaza sırasında olay yerinde bulunan görgü tanıklarının iletişim bilgileri (Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası) girilmelidir.

Sürücü, Araç ve Trafik Sigortası Bilgilerinizi Doldurun:

 • 4, 5 ve 6 numaralı alanda her iki sürücü de kendi bilgilerini (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Sürücü Belge No. ve Sınıfı, Alındığı Yer, Adres, Telefon Numarası),

 • Araç bilgileri (Şasi No, Marka ve Modeli, Plaka, Kullanım Şekli),

 • Trafik sigortası poliçe bilgilerini (Sigortalının Adı Soyadı, T.C. Kimlik/Vergi No, Sigorta Şirketinin Unvanı, Acente No, Poliçe No, TRAMER Belge No, Poliçenin Başlangıç-Bitiş Tarihi) girmelidir.

Kaza Türlerinden Uygun Olanı Seçin:

 • 7 numaralı alanda bulunan kutulardan uygun olanların yanına (x) işareti konulur. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir, ancak sigorta şirketlerinin kazayı kısa süre içerisinde değerlendirebilmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.

Araç Yeşil Kart Bilgilerini Doldurun:

 • Eğer araç sahibi, Yeşil Kart (Green Card) Belgesine sahipse 8 numaralı alanda yer alan bilgileri (Yeşil Kart No, Ülke, Pasaport No) doldurmalıdır.

Aracın Darbe Aldığı Yeri Gösterin:

 • 9 numaralı alanda aracın ilk darbe aldığı yer, tutanakta yer alan resmin üzerinde bir ok ile gösterilir.

Çarpışmanın Taslağını Çizin:

 • 10 numaralı alanda çarpışmanın yeri ve anı taslak olarak çizilir. Cadde ve sokak isimleri belirtilerek aracın gittiği yön işaretlenir, yol çizgileri çizilir.

Kazayla İlgili Görüşlerinizi Yazın:

 • 11 numaralı alan, sürücülerin kaza ile ilgili görüşlerini yazmaları için ayrılmış olan alandır.

Tutanağa İmza Atın:

 • 12 numaralı alan sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmayan kaza tutanakları geçersiz sayılır. Kaza Tespit Tutanağı hazırlanırken tutanakta istenen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde ve 2 nüsha halinde kaza yapan kişiler tarafından doldurularak imzalanmalıdır.