Yangın Abonman Poliçesi

Bilgi Al

Yangın Abonman Poliçesi Nedir?

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta ile deponuzda veya işyerinizde mal ve emtia değerinin dönem içinde iniş çıkışlar göstermesinin söz konusu olduğu durumlarda tercih edebileceğiniz bir sigorta türüdür.
Emtia Abonman Sigortası olarak da bilinen Yangın Abonman Poliçesi, emtia bedellerinin dönemsel olarak değişkenlik göstermesi durumunda en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenerek ve genelde 3 ay olan belirli periyotlarda dönemsel emtia bedeli güncellenerek gerçekleştirilen sigorta ürünüdür.

Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçenizde belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat almış olursunuz. Bu sigorta Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.

Yangın Abonman Poliçesi'nin
Kapsamı ve Teminat Konusu Nedir?

Yangın Abonman Poliçesi'nin kapsamı ticari rizikolar ve sınai rizikolardır. Teminat konusu ise emtialardır.

Ana Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Deprem Muhteviyat

İsteğe Bağlı Teminatlar

Grev, Lokavt ,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör

Dahili Su

Fırtına

Yer kayması

Hava Taşıtları

Hırsızlık

Deprem-Muhteviyat

Kara Taşıtları

Duman

Kar Ağırlığı