Hasar İşlemleri

Nasıl Hasar İhbarında Bulunabilirim?

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz. Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda; acentenizi veya size en yakın Bölge Müdürlüğümüzü arayabilir ya da (0850) 811 51 00 numaralı telefondan 3’ü tuşlayarak Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz. İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan eksperlerimiz en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

İhbar Anında Sizden İstenecek Bilgiler:

Poliçe numarası

Hasar tarihi

Tahmini hasar miktarı

Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu

Mağdur telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu

Oto hasarlarında servis adresi, telefonu ve vergi numarası

Sigortalı / mağdur ehliyet fotokopileri

Sigortalı ruhsat ve IBAN no bilgisi

Mağdur ruhsat ve IBAN no bilgisi

Zabıt / anlaşma tutanak ve beyan

Tahmini hasarınız 185.000 TL üzeri ise yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek Kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)


Tüzel Kişilerde;

Ticaret sicil gazetesi,

İmza sirküleri,

Vergi levhası son yıla ait,

Faaliyet belgesi son altı aylık,

İmza yetkilisi / yetkililerin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) talep edilecektir.

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.


Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

Hasar İhbarı

Hemen hasar ihbarı formunu doldurarak için hasar bildirim yapabilir ve hasar evraklarınızı yükleyebilirsiniz.

Hasar Dosyamı Nasıl Takip Edebilirim?

Hasar dosyanızı nasıl takip edebileceğiniz konusunda bilgi almak için, hasar dosyanızın durumu, eksik belgeleri, atanan eksperiniz ve talep ettiğimiz bilgileri öğrenmek için (0850) 811 51 00 numaralı telefondan 4'ü tuşlayarak, Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

Hasar Dosya Durumu Bilgisi için "dosya numaranızı belirtmeniz", işleminizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olacaktır.

Hasar Arama Formu
File İmage

Hasar Anında Gerekli Evraklar

A - Kasko Sigortası Hasarları

Çarpma - Çarpılma Hasarları

Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı

Alkol raporu

Ruhsat fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

Aracın hasarlı hali ile olay yerinde çekilmiş fotoğrafı

Vergi kimlik numarası

IBAN bilgisi

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)

Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)

Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)

Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı

Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)

Maliyeden silindi belgesi (tasdikli örneği)

Poliçe ve makbuz asılları

Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)

D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

Vergi kimlik numarası

IBAN bilgisi

Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz.

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı

Ruhsat fotokopisi

D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

Vergi kimlik numarası

B - Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk) Hasarları

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)

Alkol raporu (tasdikli örneği)

Aracın olay yeri resimleri (kazaya karışmış diğer araçlar ile birlikte)

Ruhsat ve ehliyet fotokopisi (talep eden kişinin)

Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları (Talep eden kişinin)

Ruhsat ve ehliyet fotokopisi (sigortalımızın)

IBAN bilgisi

Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No/vergi kimlik no)

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının Geçerli Olmadığı Haller:

Aşağıdaki durumlarda tutanağın trafik ekipleri tarafından tutulması gerekiyor;

Kazaya bir araç karıştıysa (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise)

Araçlardan biri 18 yaşından küçük biri tarafından kullanılıyorsa

Kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyeti yoksa veya ehliyeti kullandığı araç cinsi için yeterli değilse

Araçlardan en az biri trafik sigortasına sahip değilse

Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesi bulunuyorsa

Sürücülerde akıl sağlığı şüphesi varsa

Kazaya karışan araçlardan biri kamu kurum ve kuruluşlarına aitse (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç)

Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmişse

Kazada sürücü veya yayalarda ölüm veya yaralanma varsa, kaza tutanağı trafik ekipleri tarafından tutulmalıdır.

Böyle bir durumda hemen polis ya da jandarma kolluk kuvvetleri aranmalı ve araçların yeri değiştirilmeden beklenmelidir. Yukarıdaki durumlardan biri geçerli olduğu halde, kaza tespit tutanağı emniyet güçlerine tutturulmadıysa, en yakın zamanda bölgeyle ilgilenen trafik ekiplerine olay hakkında bilgi verilip rapor hazırlatılmalıdır.

C - Değer Kaybı Hasarları

Değer kaybı talep beyanı

Zarar gören aracın kilometre (KM) bilgisi

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği) veya Kaza Tespit Tutanağı (KTT)

Ruhsat fotokopisi, ehliyet (talep eden kişinin)

Aracın olay resimleri (kazaya karışan diğer araçlarla birlikte)

IBAN bilgisi

Hasar vekaleten takip ediliyorsa; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi

Trafik poliçesinden sürekli sakatlık tazminat talebi başvurusu için;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)

Açık rıza metni

Kazaya ilişkin ilgili kurumdan alınmış onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanakları vs. (Karakol ve/veya Jandarma) kaza zaptı yok ise Bilirkişi Raporu (Savcılık dosyasının onaylı sureti ile ve/veya Mahkemeden ceza davası sonuçlandı ise kusur kabulünü gösteren gerekçeli karar ile) aslı veya aslı gibidir onaylı sureti, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, uzlaşma/uzlaşamama tutanakları

Sigortalı araç sürücüsüne ait onaylı alkol raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti

Sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti

Kaza tarihinden başvuru tarihine dek görülen tedavilere ilişkin tüm doktor raporları, epikrizler, adli muayene raporu vb. belgeler

Zarar görenin gelir ve mesleğini gösterir resmî belge

Zarar gören ve vekiline ait kimlik suretleri, ödeme yapılacak IBAN bilgisi, (Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri, Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.)

Trafik poliçesinden destekten yoksun kalma (vefat) tazminat talebi başvurusu için;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)

Açık rıza metni (tazminat hak edenler tarafından doldurulacak)

Kazaya ilişkin ilgili kurumdan alınmış onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanakları vs. (Karakol ve/veya Jandarma) kaza zaptı yok ise Bilirkişi Raporu (Savcılık dosyasının onaylı sureti ile ve/veya Mahkemeden ceza davası sonuçlandı ise kusur kabulünü gösteren gerekçeli karar ile) aslı veya aslı gibidir onaylı sureti, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, uzlaşma/uzlaşamama tutanakları

Sigortalı araç sürücüsüne ait onaylı alkol raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti

Sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri

Müteveffanın ölüm nedenini gösterir otopsi raporu

Veraset ilamı

Vukuatlı nüfus aile kaydı

Müteveffanın gelir ve mesleğini gösterir resmî belge

Hak sahipleri ve vekillerine ait kimlik suretleri, ödeme yapılacak IBAN bilgisi; Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri, Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

Ferdi Kaza poliçesinden sürekli sakatlık tazminat talebi başvurusu için;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)

Açık rıza metni

Kaza trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri

Kaza adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vs. gibi); Karakol tarafından düzenlenen olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti

Kaza tarihinden başvuru tarihine dek görülen tedavilere ilişkin tüm doktor raporları, epikrizler, adli muayene raporu vb. belgeler

Zarar gören ve vekiline ait kimlik suretleri, ödeme yapılacak IBAN bilgisi, Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri, Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

Ferdi Kaza poliçesinden vefat tazminat talebi başvurusu için;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)

Açık rıza metni

Kaza trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri

Kaza adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli

Müteveffanın ölüm nedenini gösterir otopsi raporu

Veraset ilanı

Vukuatlı nüfus aile kaydı

Hak sahipleri ve vekillerine ait kimlik suretleri, ödeme yapılacak IBAN bilgisi, Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri, Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

Not 1: Trafik polisleri kusur durumuna ilişkin bilirkişi tespiti yapamazlar. Sadece savcılığın ataması durumunda yapabilirler bu sebeple bilirkişi raporu bulunması durumunda mahkemenin bilirkişiyi atadığına dair atama kararı ile bilirkişi raporundaki kusur durumunun mahkemece kabul edildiğine dair mahkeme kararının mutlaka olması gerekmektedir.

Not 2: Kazaya ilişkin talep edilen resmi evraklarda vekâleti olmak kaydı ile vekil avukatın aslı gibidir onayı kabul edilmekte olup, özellikle bu hususa dikkat edilmelidir.

Not 3: Tedavi giderlerine ilişkin taleplerin; 25.02.2011 tarih ve 27857 numaralı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kararname Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2 maddeleri hükmü gereğince trafik kazasından kaynaklı tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple tedavi gideri ile ilgili talebinizin karşılanamayacağını bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmasını rica ederiz.

D - Cam Kırılması Sigortası Hasarları

Zabıt veya beyan

Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)

Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise)

Vergi kimlik numarası

IBAN bilgisi

Sigortalı ruhsat ve ehliyet fotokopisi

E - Ferdi Kaza Hasarları

Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler

Vefat Teminatı İçin Gerekli Belgeler;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgah belgesi)

Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri

Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli

Otopsi/Ölüm tutanağı raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti (Bazı durumlarda detaylı otopsi yapılması istenebilir böyle bir durum söz konusu ise Adli Tıp tarafından verilen detaylı otopsi sonucu da evrak ile gönderilmelidir.)

Defin ruhsatı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti

Veraset İlamı aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti

IBAN bilgisi

Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)

Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı

Maluliyet Teminatı İçin Gerekli Belgeler;

Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgâh belgesi)

IBAN bilgisi

Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri

Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen Olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti

Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)

Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı.

A- Yangın Hasarları

İtfaiye raporu (tasdikli örneği) Karakol tutanakları(tasdikli örneği)

Hasar talepnamesi

Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan

Savcılık takipsizlik raporu

Hasar binada meydana geldiyse tapu fotokopisi veya kira kontratı

İşyeri ise vergi levhası

Hasarlı malın alış faturaları

IBAN bilgisi

D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname

Hasara 3.kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

Vergi kimlik numarası

B- Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

Hasarı anlatan ayrıntılı beyan

Hasar talepnamesi

Tapu fotokopisi veya kira kontratı

Hasar gören malların alış faturaları

IBAN bilgisi

İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası

Hasara 3.kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

Vergi kimlik numarası

C- Hırsızlık Sigortası Hasarları

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)

Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı

Çalınan malların alış faturaları

İşyeri ise tüm mali kayıtlar

Vergi levhası (ticari sigortalarda)

IBAN bilgisi

Vergi kimlik numarası (sivil sigortalarda)

Tapu veya kira kontratı (konut sigortalarında)

D- Fırtına Hasarları

Meteoroloji raporu

Hasar talepnamesi

Tapu veya kira kontratı

Hasarlarla ilgili fotoğraflar

IBAN bilgisi

Vergi kimlik numarası

Yurtiçi sevkiyat Söz Konusu Olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emtiaya ilişkin beyan yazısı

Poliçe aslı veya fotokopisi

Emtia fatura aslı veya kopyası

Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası

Navlun (Taşıma) faturası kopyası

Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise)

Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanakla

Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)

Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)

İmza sirküleri

Hasarlı emtiaların resimleri

Sigortalının banka bilgileri

IBAN bilgisi

Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Uluslararası Sevkiyat Söz Konusu Olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin emtiaya ilişkin beyan yazısı

Poliçe aslı veya fotokopisi

Emtia fatura aslı veya kopyası

Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill

Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)

Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)

Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren)

Varsa hasarlarla ilgili Resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar

Çeki listesi

Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası

Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)

IBAN bilgisi

Hasarlı emtiaların resimleri

Sigortalının banka bilgileri

Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları Söz Konusu Olduğunda;

Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emtiaya ilişkin beyan yazısı,

Poliçe aslı veya kopyası

Emtia fatura aslı veya kopyası

Sevk irsaliyesi aslı veya kopyas

Navlun (taşıma) faturası kopyası

Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise)

Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar

Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)

Hasarlı emteaların resimleri

Taşıma aracına ait belgeler

Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı

IBAN bilgisi

Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı

Sigortalının banka bilgileri

Elektronik Cihaz Hasarları

Servis Raporu

Beyan

Onarım faturası

Hasarlı cihazın ilk alış faturası

Hasarlı cihazın fotoğrafları

IBAN bilgisi

Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları

B- Makine Kırılması Hasarları

Servis Raporu

Beyan

Onarım faturası

Hasarlı cihazın ilk alış faturası

Hasarlı cihazın fotoğrafları

IBAN bilgisi

Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları

Poliçede liste şartı varsa poliçedeki teminata konu sigorta bedelli/marka model yazılı makine listesi

Mobil makineler için operatör belgesi ve ruhsat

C-İnşaat All Risk Montaj Hasarları

Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi

Sözleşme/ihale dosyası sureti(teknik şartname, idari şartname)

Ticaret sicil gazetesi

Vergi levhası suretleri

Gerçek kişi ise kimlik belgesi

Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (yangın hasarlarında itfaiye raporu, savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb.)

Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar

Onarım ve parça faturaları / teklifi / sözleşme / ihale dosyası sureti (Teknik şartname, idari şartname vb.

D- Cam Kırılması Oto Dışı

Sigortalının hasar beyaz yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)

Cam faturası

Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirildiği durumlarda

IBAN bilgisi

Tapu fotokopisi veya kira kontratı

E- 3.Şahıs Sorumluluk Hasarları

Beyan

Talep yazısı

Olayın oluş şekline göre tutanak/resmi tutanak, mağdur ait kimlik

IBAN bilgisi

Sigortalının sorumluluğu bulunduğunu kanıtlayıcı bilgi/belge

Olayla ilgili fotoğraf

F- Emniyeti Suistimal Hasarları

Suçlu kişinin suçu kabulüne ilişkin belge

Savcılık soruşturma sonucu

Mahkeme kararı

Mali belgeler, muhasebe kayıtları, talep yazısı, beyan, SGK kaydı, maaş bordrosu (son 3 ay)