Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı aşağıdaki risklere karşı güvence sağlar.

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık
 • Gündelik Tazminat
 • Tedavi Masrafları
 • Deprem

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Aşağıdaki haller kaza sayılmamaktadır:

 • Hastalıklar veya bunların neticelerinin hastalıklarla ilgili halleri,
 • Herhangi akıl veya ruh haleti ne olursa olsun intihar girişimi ve intihara teşebbüs,
 • Uyuşturucu madde, alkol, ilaç ve zararlı madde kullanımı.

Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:

 • Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan karmaşıklar,
 • Cürüm ve cinayet işlemek, bunlara teşebbüs,
 • Grevlere, işçi hareketlerine ve halk hareketlerine iştirak etmek,
 • Sigortalının kendisini bile bile tehlikeye atması.

Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki maddeler sigortadan hariçtir:

 • Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanmak,
 • Açık deniz balıkçılığı ile yüksek dağlarda avcılık,
 • Spor müsabakalar ile sürat yarışları,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayın.

question-chat

Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi kaza sigortasının kapsamı nedir?

Bu sigorta, poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalının iradesi dışında maruz kalacağı ani ve beklenmedik kazalar sonucu ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalması sonucu güvence sağlamaktadır.

Ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, sel, yanardağ püskürmeleri ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir.

Sigortalının yaş ve meslek gibi belirli özellikleri göz önünde tutularak prim belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek olan tazminatın miktarı, poliçe aşamasında taraflar arasında uzlaşma ile belirlenir.

Aşağıda belirtilen vefat ve daimî maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.
A- Vefat Teminatı 
Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
B- Daimî Maluliyet Teminatı
Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir.
C- Gündelik Tazminat
Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez.
D- Tedavi Masrafları Teminatı
Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tespit olunan tutara kadar öder.

Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız İçin
Doğa Sigorta Her Zaman Yanınızda!
question-chat
İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın
x
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.