DASK

DASK İçin Teklif Al

DASK Nedir?

Deprem ve deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşabilecek hasarlara karşı poliçe kapsamında belirlenmiş teminatlar doğrultusunda güvence sağlayan sigorta ürünüdür. Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan DASK ile evinizi güvence altına almanız gerekmektedir.

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası
Teminat Limiti Ne Kadardır?

25 Kasım 2022 tarihinde girmiş olan yürürlük doğrultusunda zorunlu deprem sigortası azami bedeli 640.000 TL olarak DASK kurumunca belirlenmiş olup, bu tutar hesaplanırken arsa değeri hariç binanın yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilme maliyeti, meskenin büyüklüğü ve yapı türü göz önünde bulundurulmaktadır.

Doğa DASK Teminatları

 • Temeller

 • Ana duvarlar

 • Çatılar

 • Koridorlar

 • Sahanlıklar

 • Bacalar

 • Asansörler

 • Bahçe duvarı

 • İstinat duvarı

 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Tavan ve tabanlar

 • Yapının yukarıdakilere benzeyen taşıyıcı bölümleri

Dask hesaplama ve teklif almak için tıklayın!

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

Deprem sigortası poliçesi ile binanız kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşacak hasarlara karşı binanızı güvence altına almaktadır. Teminat kapsamı dışında kalan durumlar aşağıdaki gibidir;

Kira mahrumiyeti,

Enkaz kaldırma maliyeti,

İş durması,

Kar kaybı,

Her türlü taşınır eşyalar,

Depremden bağımsız olarak binanın kendisinde oluşmuş olan hasarlar,

Tüm bedeni zararlar ve vefat,

Deprem ve deprem sonucu oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması dışında kalan hasarlar,

Manevi tazminat talepleri.

özel ürün kampanya görseli özel ürün kampanya görseli

DASK
Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Zorunlu Deprem Sigortası

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan DASK ile evinizi güvence altına alın.

Doğal Afetler

Deprem ve deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşabilecek hasarlara karşı poliçenizde belirlenmiş teminatlar doğrultusunda güvence sağlamaktadır.

Poliçe Kapsamı

Deprem sigortası poliçesi ile binanız kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Poliçe Yenilemesi

Zorunlu deprem sigortası poliçesi süresi 1 yıldır. Poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.