Montaj Sigortası

Bilgi Al

Montaj Sigortası Nedir?

Montaj sigortası, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleridir.

İsteğe Bağlı Teminatlar

İş Makineleri ve Ekipmanları,

Enkaz Kaldırma,

Deprem,

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu,

Genişletilmiş Bakım,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk.


Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Kapsamı Dışındaki Haller

Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler,

Hasar sonrası enkaz kaldırma masrafları,

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

4 haftalık tecrübe sonucu meydana gelen hasarlar.

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Montaj Sigortası

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence sunan bir mühendislik sigortasıdır.

Doğal Afetler ve Hırsızlık

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleri kapsar.

Teminat Süresi

Aksi belirtilmediği sürece dört haftalık deneme süreci de dahil olmak üzere poliçede ekli eşyaların montaj sahasına indiği andan poliçe bitiş tarihine kadar devam eder.

Sigorta Primi

Monte edilecek makine, tesisat ve malzemenin değeri ile; sigorta yapılmış ise montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ve geçici barakalar ve yardımcı tesislerin cari piyasa değerinin aşağısında olmamalıdır.