Elektronik Cihaz Sigortası

Bilgi Al

Elektronik Cihaz Sigortası Nedir?

Elektronik sigortası; elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı arızalanması durumunda oluşacak masrafları güvence altına almaktadır.


Elektronik Cihaz Sigortası
Teminat Kapsamı Nedir?

Elektronik cihaz sigortası, elektronik cihazların: Cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı arızalanması durumunda oluşacak masrafları güvence altına almaktadır. Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kapsama Giren Teminatlar

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

Kavrulma, kararma, duman ve is tehlikesi

Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler,

Su ve rutubet etkisi ile bunlardan doğan korozyon hasarları,

İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedelleri

Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Hatalı dizayn ve malzemeler

Kısa devre, yüksek voltaj ve indüksiyon akımının etkileri

Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyeleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Deprem