Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdaki durumlarda tutanağın trafik ekipleri tarafından tutulması gerekiyor;

  • Kazaya bir araç karıştıysa (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise)
  • Araçlardan biri 18 yaşından küçük biri tarafından kullanılıyorsa
  • Kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyeti yoksa veya ehliyeti kullandığı araç cinsi için yeterli değilse
  • Araçlardan en az biri trafik sigortasına sahip değilse
  • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesi bulunuyorsa
  • Sürücülerde akıl sağlığı şüphesi varsa
  • Kazaya karışan araçlardan biri kamu kurum ve kuruluşlarına ait ise (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç)
  • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmişse
  • Kazada sürücü veya yayalarda ölüm veya yaralanma varsa, kaza tutanağı trafik ekipleri tarafından tutulmalıdır.
  • Böyle bir durumda hemen polis ya da jandarma kolluk kuvvetleri aranmalı ve araçların yeri değiştirilmeden beklenmelidir.

Yukarıdaki durumlardan biri geçerli olduğu halde, kaza tespit tutanağı emniyet güçlerine tutturulmadıysa, en yakın zamanda bölgeyle ilgilenen trafik ekiplerine olay hakkında bilgi verilip rapor hazırlatılmalıdır.

Kasko sigortası, sigortalı aracın uğrayabileceği zararlar için teminat sağlayan bir sigorta iken trafik sigortası ise sigortalı aracın kusurlu olarak 3. şahıslara verebileceği zararlara teminat sağlar.

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu'na göre Türkiye'de tescili yapılan ve trafiğe çıkan her araç için zorunlu olarak yapılması gereken bir sigorta türüdür.

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Trafik Sigortası Genel Şartları'na göre motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Türkiye'de tescile kayıtlı olan araçlar için trafik sigortasının yıllık olarak yapılması esas olup kısa süreli düzenlenmemektedir.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik sigortasını araçta taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bir kaza durumunda Kaza Tespit Tutanağı için gerekli bilgileri içermesi nedeniyle araçta bulundurulmasının yararlı olacağı belirtilebilir.

Kasko sigortası, sigortalının kendi aracına çarpma, çarpışma, yanma vb. ani ve harici etkiler sonucunda oluşan zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü olup özellikle yüksek tutarlı hasarlarda sigortalının finansal durumunun kötüleşmesini engeller. Buna ek olarak kaza dışındaki bazı durumlarda da yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, acil yardım hizmeti sağlanması gibi bir takım faydalar sunar.

Hayır, araç kasko sigortası zorunlu olmayıp isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Genel Şartlar'da yer alan ana teminatları, bazı ek teminatları içeren ve piyasada en yaygın olan kasko türü "Genişletilmiş Kasko"dur. Bunun dışında bazı ana teminatları kapsayan "Dar Kasko", tüm ana teminatları kapsayan "Kasko" ve ana ve ek teminatların tamamını kapsayan "Tam Kasko" ürünleri de bulunmaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için alınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

En yakın acentemize başvuruda bulunarak poliçe yaptırabilir veya acentelerimizin irtibat bilgilerine internet sitemizden, 0212 212 36 42 numaramızdan ulaşabilirsiniz.

En yakın sigorta acentemize başvuruda bulunarak poliçe yaptırabilirsiniz. Acentelerimizin irtibat bilgilerine internet sitemizden veya 0212 212 36 42 numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve ücreti mukabilinde poliçedeki teminatlara ilave edilmektedir. Poliçenizin “Teminatlar ve Primler” bölümünde ‘’Asistans’’ ifadesi yer alıyorsa, ilgili asistans teminatınız var demektir. 

Ev, işyeri veya aracınızda meydana gelecek hasar durumlarında (0850) 811 51 00 numaralı telefondan 3'ü tuşlayarak Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri’nden yardım alınabilir, ihbarda bulunabilir ve sonrasındaki süreçle ilgili detaylı bilgi alınabilir. 

Hayır, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden araç kasko sigortası yaptırabilir.

Hayır. Kasko sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapılabilir.

Hayır. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar zorunlu trafik sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Araç trafik sigortası poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanabilir.