Doğal Destek
Ferdi Kaza Sigortası

Bilgi Al

Kapsama Giren Teminatlar

ATM Teminatı

Sigortalının ATM üzerinde işlem yaparken ya da yaptıktan sonra başına gelebilecek olaylar sonucu uğrayacağı nakit kaybı karşılanmaktadır. Sigortalının ATM’lerden para çekme işlemi sırasında hırsızlık, zorla para çektirme, mekanik düzenek ile ATM‘nin tahrifatı ya da zorla alışveriş sonucu, fiziksel soygun olaylarına maruz kalması halinde uğrayacağı zarar, teminat altına alınmaktadır.

A Planı- Acil Diş Tedavileri Teminatı

Tıbbi veya Kaza sonucu oluşan ve tıbben acil olarak müdahale edilmesi gereken diş rahatsızlıklarında, 7/24 destek sağlanarak ağrı veya tıbbi tehlikeyi ortadan kaldırıp hastayı stabil hale getirinceye kadar gereken geçici tıbbi müdahale işlemlerini kapsamaktadır.


    Travma sonucunda oluşan diş kırıklarında yapılacak dolgular için geçerlidir.
    Kanal extirpasyonları (diş siniri çıkarılması), vital (canlı) dişler için geçerlidir.

Vefat Teminatı

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigortadan alınacak tazminat poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakat kalması durumunda, ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan listedeki oranlar dahilinde, tıbbi tedavi ve sürekli sakatlık halinin tespitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalı poliçe döneminde kalp krizi, koroner arter cerrahisi, inme, kanser, önemli organ nakli, parapleji, körlük ve multipl skleroz gibi kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda ya da hastalığın teşhisi durumunda (hastalığın ve/veya semptomların ve/veya tedavinin poliçe başlangıcından önce var olmaması şartıyla) satın almış olduğu poliçe limitlerin dâhilinde nakdi ödemeye hak kazanır.

Teminat Dışında Kalan Haller

Kemik retansiyonlu ve kemik retansiyonsuz 20 yaş dişi operasyonları hariçtir.

Kronik enfeksiyonlu dişler (önceden gelen rahatsızlık nedeniyle) kapsam dışıdır.