Üçüncü Şahıslara Karşı
Mali Mesuliyet Sigortası

Bilgi Al

Kapsama Giren Teminatlar

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulmuş olmasını temin eder.

Üçüncü şahıslara ait mallarda zayi ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu poliçede tespit edilecek meblağlara kadar temin eder.

Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınacak Haller

Sigortalı, gayrimenkul sahibi veya iş sahibi olarak temin edilmişse, poliçede belirtilmiş olan gayrimenkullerde veya asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluklar ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Su basması, çığ, seylap, heyelan, yangın, duman yüzünden uğranılan zararlardan doğan mali sorumluluklar ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayın .

Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile emanet edilmiş nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere yönelik olan mali sorumluluklar ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.