İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelecek bir olayın sonucunda;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulmuş olması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu poliçede tespit edilecek meblağlara kadar temin eder.

Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınacak Haller

  • Sigortalı, gayrimenkul sahibi veya iş sahibi olarak temin edilmişse, poliçede belirtilmiş olan gayrimenkullerde veya asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluklar,
  • Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile emanet edilmiş nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanununun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere yönelik olan mali sorumluluklar,
  • Su basması, çığ, seylap, heyelan, yangın, duman yüzünden uğranan zararlardan doğan mali sorumluluk,

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayın.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize bilgileriniz bırakın sizi arayalım.

Bize Ulaşın