Yabancı Sağlık

İlerleme İlerleme 0% Tamamlandı
  • Kişisel Bilgiler
  • Konum Bilgileri
  • Detay Bilgiler
  • Teklif Bilgileri
  • Satın Al

Yabancı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Edilenler

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan “Turuncu Sağlık Sigortası” ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her türlü özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanmaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de oturma izni için gerekli olan özel sağlık sigortamız ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Yatarak tedavi, tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği durumlardır. Ayakta tedavi, tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor, muayene, ilaç, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri vb. gibi işlemlerdir.

Turuncu Poliçe B tipi kurumlar için geçerlidir.

Yabancı sağlık sigortası ülkemizde oturma izni almak isteyen ve ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaptırmak zorunda oldukları, sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca yabancı uyruklu kişilerin teminat dahilinde, hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılayan özel sağlık sigortasıdır.

0-64 yaş arasında, Türkiye'de ikamet izni alacak yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancılara özel olan sağlık sigortasını yaptırabilir. Yabancı sağlık sigortası bireysel bir sigortadır. Ayrıca 18 yaş altı çocuğunuz için de yabancı sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Poliçe süresi maksimum 2 yıllık düzenlenebilmektedir.

Sigorta süresi içerisinde, sigortalının veya poliçede belirtilmiş olanların kaydıyla, sigorta ettirenin/ hastalık ve/veya kaza durumunda, bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilere ilişkin sağlık harcamalarını, sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun olarak karşılar. Poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara göre, poliçe özel şartlarında belirtilen teminat kapsamı dışındaki durumlarla ve bekleme süreli durumlarla ilgili olarak ödeme yapar. Poliçe, 06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını içermektedir.

Poliçe genel ve özel şartları doğrultusunda anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi limitsiz olup şirket katılım oranı %100’dür. Ayakta tedavi limiti ise 2.000TL’dir. Şirket katılım oranı ise %60’tır. 

Gebelik, doğum ve bebeğe ait giderler yabancı sağlık sigortasında kapsam dışındadır.

Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan Yabancı Uyruklular İçin Özel Sağlık Sigortası’nı iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:


  • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası (ÖSS) sözleşmesinin şirkete ibrazında,
  • İkamet izninin iptalinde,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde.


Ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de oturma izni almak isteyen ve 1 yıldan uzun süre Türkiye’de yaşayacak olan yabancı uyruklu kişiler için Yabancı Sağlık Sigortası yapmak zorunludur.

Yabancı sağlık sigortası poliçe fiyatları sigortalılara özel olarak hazırlanmakta ve değişiklik göstermektedir. www.dogasigorta.com üzerinden Yabancı Sağlık Sigortası poliçe primini hesaplayabilir, teklifinizi hızla alabilirsiniz.

Yabancı sağlık sigortası yurt içinde anlaşmalı olan kurumlarda geçerlidir. Anlaşmalı kurum listesine buradan ulaşabilirsiniz.