Trafik Sigortası

İlerleme İlerleme 0% Tamamlandı
 • Kişisel Bilgiler
 • EGM Bilgileri
 • Araç Bİlgileri
 • Teklif Bilgileri
 • Satın Al

Trafik Hakkında Merak Edilenler

 • Çekilmekte olan römork, yarı römork ya da bir aracın neden olabileceği zararlar çekicinin sigorta kapsamına girer. Ancak, insan taşımakta olan römorklar (poliçede ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış ise) sigorta teminatına dâhil olur.
 • Bir kazada ortaya çıkan zararın önüne geçilmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta sahibinin üstlendiği zorunlu harcamalar, teminat limitleri dâhilinde Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dâhil olmak üzere uğradığı maddi zararlar sigorta eksperinin tespiti sonucunda Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Üçüncü kişinin trafik kazası sebebiyle bedenen eski haline dönmesi için protez organ masrafları dâhil olmakla birlikte tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı ile karşılanır. Doğa Sigorta tarafından gerçekleştirilen aktarımın ardından bu teminatın ödeme sorumluluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) geçer.
 • Doğa Sigorta, üçüncü kişinin trafik kazası nedeniyle sürekli sakatlığının oluşması durumunda ileride uğrayacağı maddi zararları tazmin etmektedir. Bunun için yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra hesaplanan bakıcı giderleri (teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla) Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Doğa Sigorta, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalacak yakınlarının destek zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

Aracın işleteni, sigorta sözleşmesinin bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Yenilenmediği veya unutulduğu takdirde, bitim tarihini takiben her 30 gün için %5 oranında prim artırımına gidilmektedir.

Trafik sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır.

Evet, etkilemektedir. Karayolları motorlu araçlar mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları yönetmelik çerçevesinde belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı yapılmaktadır.

Evet, hasarsızlık indirimi veya artırımı sigortalıyı takip etmektedir.

Karayolları motorlu araçlar mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri tavan primi aşmamak şartı ile şirketlerce serbestçe tespit edilebilmektedir.

Trafik sigortası primleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Ödenecek prim tutarının hesaplanırken ise aşağıda yer alan değişkenler göz önünde bulundurulur:


 • Aracınızın bir önceki yıl hasarsızlık notu
 • Aracın marka ve model özellikleri
 • İl trafik yoğunluğu
 • Sigorta yapılacak yıl için belirlenen prim tutarı
 • Aracın kullanım amacı


Primleri birbirinden ayıran temel fark hasarsızlık indirimlerinden oluşmaktadır. Örneğin; aracınız ile bir önceki yıl bir kaza yapmadıysanız poliçe fiyatınıza belirli bir oranda indirim yansıtılacaktır. Ancak önceki yıl bir kazaya karıştıysanız ve bu kazada hatalı taraf sizseniz tarafınıza hasarsızlık indirimi yansıtılmayacaktırç

Trafik Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır. Bu süre dolmadan önce sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmemesi durumunda araç trafikten men edilir. Aracınızın trafikten men edilmemesi için hemen sigorta teklifi alın!

Trafiğe çıkan tüm motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren trafik sigortası; trafikte gerçekleşebilecek bir kazada karşı tarafın hasarının karşılanmasını sağlayan bir araç sigortasıdır. Yaptırılması devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yaptırmadığı tespit edilen bireylerin araçları trafikten men edilir ve sigorta yaptırılmadığı müddetçe araç trafiğe çıkamaz.


Trafik sigortası poliçesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre dolmadan önce poliçenin yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde poliçe süresinin tamamlandığı tarihten itibaren, araç trafiğe çıkarılamayacaktır. Trafik sigortası yaptırılmamış bir araçla trafiğe çıkıldığında, söz konusu araç trafik şubenin otoparklarından birine çekilir. Sigorta yaptırılmadığı sürece aracın geri alınması mümkün değildir. Sigorta yaptırılarak aracın bulunduğu otoparktaki görevliye durumun haber verilmesi ve belgenin tebliğ edilmesi gerekir. Aracın sigortasız olarak trafiğe çıkması sebebiyle para cezası ve trafik şube otoparkında kaldığı süre için de otopark ücreti ödenmek zorundadır.


Trafik sigortasının bedeli her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Primlerin fiyat ve ödeme koşullarının belirlenmesi sırasında değerlendirilen birçok değişken söz konusudur. Sigorta şirketleri söz konusu koşulları belirlemekte özgürdür, fakat poliçe fiyatlarının bir üst limiti vardır. Bu limitler aracın türüne, bağlı bulunduğu ve aktif olarak kullanıldığı ile göre belirlenir. Aracın bağlı olduğu ilin araç yoğunluğunun fazla olması ve trafik kazalarının sıklıkla yaşanması durumunda, trafik sigortası poliçesinin fiyatı artacaktır.


Her araç sahibi trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Ancak bir zorunluluk olmasının ötesinde trafik sigortası; araç sahiplerini güvence altına alan, faydalı bir sigortadır. Trafikte sizin hatanız olsun ya da olmasın; kendinizi bir kazanın baş aktörleri arasında bulabilirsiniz. Böylesi durumlarda, sebep olabileceğiniz maddi veya bedeni hasarların tazminini sağlaması ve sizin yükünüzü büyük ölçüde hafifletmesi açısından trafik sigortası yaptırmak büyük önem taşımaktadır.

Zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışında yapacağınız hasarlar için Yeşilkart Sigortası poliçesi bulunmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır. Sadece aşağıdaki şartlar sağlandığı durumda poliçenin iptali yapılabilmektedir.


 • Sigortalının vefat durumu
 • Aracın herhangi bir sebep ile trafikten çekilmesi
 • Aracın satışı
 • Sıfır alınan aracın bayiye iade edilmesi
 • Aynı şahıs ve araca ait mükerrer poliçe bulunması

Vade başlangıç tarihinden itibaren saat 12:00’da başlayarak vade bitiş tarihinde saat 12:00’da sona ermektedir.


Yabancı plakalı araçlar haricinde, Trafik sigortası poliçeleri 1 yıllık olarak düzenlenmektedir.

Mevcut poliçe araç sahibine devir edilememektedir. Aracı satın alan kişinin kendi adına yeni poliçe yaptırması gerekmektedir.