Devlet Destekli Tarım Sigortası

Bilgi Al

Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir?

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünlerinizi (Tarla, Sebze, Meyve, Fide ve Fidan), seralarınızı ve hayvanlarınızı Doğa Sigorta’nın sunduğu Diğer Sigortalar hizmetleri kapsamında yer alan Devlet Destekli Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Tarım Sigortası Poliçeleri

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Devlet Destekli Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Tarsim’in yayınladığı son poliçe kabul tarihlerinin tam listesine ulaşmak için tıklayınız.

Ürünler hakkında detaylı bilgi almak için TARSİM https://www.tarsim.gov.tr/ (Tarım Sigortaları Havuzu) 'in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, sigortalanmaya uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı süt ve besi sığırları ile mandalar, aşağıdaki risklere karşı güvence altına alınabilmektedir.


 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk,
 • Sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar.


Ayrıca; sigortalının isteğine bağlı ek prim alınması koşuluyla,


 • Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,
 • Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.

Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre teminat kapsamına alınabilen seralar ve içindeki bitkisel ürünler, dolu, deprem ve yanardağ püskürmesi, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri nedeniyle sera içindeki sigortalı bitkisel ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelen zararlara karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı olarak kapsama alınır.

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, köy genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybına karşı güvence altına alınabilir.


Ayrıca; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir.

Meyveler dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere “don” riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.

Açık alanda bağ ve meyvelerde koruyucu olarak kullanılan dolu ağı ve örtü sistemleri ile destek (telli terbiye) sistemleri için, dolu paket kapsamındaki riskler, taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riski, kiraz ve üzüm ürünlerinde yağmur riskinin olgunlaşma ve hasat döneminde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı, sıcak havanın üzümde çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve dökülmesi ile altıntop, limon, mandalina, portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönemlerinde kuruma, dökülme şeklinde neden olduğu miktar kaybı, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında dolu paket kapsamındaki risklerin neden olduğu miktar kaybı isteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle, dolu pakete eklenebilmektedir.


Ayrıca, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine sadece fidanlar bunlara ek olarak yaban domuzu zararı risklerine karşı teminat kapsamındadır.


Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu zararı” risklerinin neden olduğu miktar kaybına, ayrıca Ayçiçeği (Yağlık), Ayçiçeği (Çerezlik) ürünleri ile Ayçiçeği (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri kuşların olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybına ve Pamuk ve Pamuk (Sertifikalı Tohumluk) ürünleri de yağmurun kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybına; sebze ve kesme çiçekler, dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Ayrıca, buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için sap unsuru, yağ gülünde don teminatı isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir.


Ayrıca, çay ve çay fidanları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine, sadece fidanlar bu risklere ilaveten yaban domuzu zararı riskine karşı teminat kapsamındadır.

 • Üreticiler, tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kayıt olmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,
 • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerinde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Seralar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Su Ürünleri için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Arılı Kovanlar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan Kayıt güncellemeleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine,
 • Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde,
 • Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde,
 • Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlüklerinde yaptırılmaktadır.