Ev ve İşyeri Sigortaları

Hayatın her anında beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz. Yangın, bu olaylardan biridir ve maddi kayıplara neden olabilir. Bu noktada ev sahipleri ve işletmeler için özel olarak tasarlanmış çeşitli planlar sunduğumuz ev ve işyeri sigortaları; yangın ve diğer durumların neden olduğu zararlara karşı finansal kalkan sağlamanın ve varlıklarınızı güvence altına almanın en etkili yollarından biridir.

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

Poliçe teminatları kapsamında karşılaşabileceğiniz hasar durumunda, işinizin durması sonucunda oluşacak maddi zararların boyutlarının artmasına engel olarak, müşterilere ve çalışanlara karşı sorumluluklarınıza tam güvence sağlayan ve işinizi koruyan bir yangın sigortasıdır.

Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi

Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin yararlanabileceği, en uygun fiyatlı konut poliçesi ile birçok riske karşı eşyalarınızı teminat altına alan bir yangın sigortası türüdür.

Eşya Paket Poliçesi

Özellikle kiracıların ve ev sahiplerinin yararlanabileceği bir yangın sigortası olarak, en uygun fiyatlı konut poliçesiyle yangından sele, depremden hırsızlığa kadar birçok riske karşı eşyalarınızı teminat altına almaktadır.

Kâr Kaybı Poliçesi

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır.

Yangın Abonman Poliçesi

Yangın sigortası genel şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta ile deponuzda veya işyerinizde mal ve emtia değerinin dönem içinde iniş çıkışlar göstermesinin söz konusu olduğu durumlarda tercih edebileceğiniz bir sigorta türüdür.

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Yangın sigortası ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıklara da zarar gelebilir. Bu tür kayıplar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teminat altına alınabilir.

Akaryakıt Paket Poliçesi

Meydana gelebilecek risklere karşı akaryakıt istasyonunu ve içindeki eşyaların uğrayacağı zararlara karşı tam koruma sağlayarak, sizi ve işinizi güvence altına almaktadır.

Ortak Alan Paket Poliçesi

Apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarını birbirinden farklı birçok riske karşı koruma altına alarak, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere karşı sigorta etmektedir.

Otel Paket Sigortası

Ansızın yaşanabilecek riskler sonucunda otel binanızın ve demirbaşlarının uğrayacağı zararları, satın alınan teminatlar dahilinde koruma altına alan bir yangın sigortasıdır.

DASK

Doğal Afet Sigortalar Kurumunca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan DASK ile evinizi güvence altına alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde eksik sigortayı önlemek amacıyla o yıl için tespit edilmiş orana göre enflasyona endeksli poliçe satın almak gerekir. 

Öncelikle DASK tarafından daire binanızı deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan bina bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz. 

Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması gerekir. Eksik sigorta, sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olmasıdır. Eksik sigorta edilmesi halinde kısmi hasarlarda, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre ödeme yapılır. 

Dairenizin dışında bahçıvan evi, garaj, su deposu, kazan dairesi, kapıcı dairesi, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık ve televizyon anteninin hissenize düşen bölümleri otomatik olarak teminata dahildir. 

Konut paket sigortanızda dahili su teminatınızın ve komşularınıza karşı sorumluluk sigortanızın olması gerekmektedir.

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir, aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilir. 

Bu hasarın karşılanabilmesi için mutlaka deprem teminatı alınmış olmalıdır. (Bir tek yangın poliçesi olması yeterli değildir. ) 

Dahili su teminatı aşağıdaki durumları kapsamaktadır:

  • Bina içinde su depolarının, borularının temiz ve pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar, 
  • Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması ve taşması sonucu, binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar,
  • Don sonucu tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma ve kapama masrafları,
  • Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar,
  • Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar. 

Don sonucu dışında, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan bozulma, aşınma ve eskime gibi zararlar; baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların oluşturduğu zararlar, kar ve buzların atılması masrafları dahili su teminatını kapsamamaktadır.