Kâr Kaybı Poliçesi

Teklif Al

Kâr Kaybı Poliçesi Nedir?

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucunda meydana gelebilecek hasarlar yangın sigortası ile karşılanmaktadır. Ancak bu hasarlar gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olan maddi kayıplar (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı poliçesiyle karşılanmaktadır. İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucunda faaliyetin durması ya da yavaşlaması durumunda, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları kar kaybı poliçesi teminat altına almaktadır.

Kâr kaybı teminatı verilecek durumlar yangın sigortasında teminat altına alınan haller arasından sigortacı ile sigorta sahibi arasında serbestçe belirlenmektedir.

Kâr Kaybı Poliçesi’nin
Kapsamı ve Teminat Konusu Nedir?

Kâr Kaybı Poliçesi, ticari rizikolar ve sınai rizikoları kapsamaktadır. Teminat konusu ise kâr kayıplarıdır.

Kâr Kaybı Poliçesi
Ana Teminatlar

Yangın, yıldırım, İnfilak ve ek teminatlara bağlı kâr kaybı,

Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucuna bağlı kâr kaybı