Finansal Bilgiler

31.12.2023 TL
NET KAR / (ZARAR) 618.397.805
ÖZSERMAYE 1.085.718.914
TOPLAM AKTİFLER 8.716.918.536