Makine Kırılması

Bilgi Al

Makine Kırılması Nedir?

İşletmenizde kullanılan makinelerin çalışırken aniden duraklaması veya beklenmedik bir sebepten ötürü üretiminizin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlerin kaybına neden olmaması için makineleri teminat altına alır.

Bu poliçe imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri, deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten kaynaklanan olaylar sonucu oluşan hasarları temin eden bir mühendislik sigortası çeşididir.

Makine Kırılması Sigorta Bedeli Nedir?

Ekli envanter cetvelinde belirtilen makine ve tesisatın sigorta bedelleri yeni ikame bedellerine eşit olacak şekilde tazmin edilecektir. Hasar anında makinenin değeri yeni ikame değerinin sigorta bedelinden fazla olursa aradaki farkı sigortalı üstlenecektir.

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kapsama Giren Teminatlar

İşletme kazaları,

Yağlama kusurları,

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,

Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi,

Su çekiçlemesi, ani olarak ısınma ve soğuma,

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı.

İsteğe Bağlı Teminatlar

Fiziki infilak,

Makine ve tesislerin temel ve kaideleri,

Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları,

Müteharrik makineler geniş kasko klozu,

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyet ve terör klozu,

Hırsızlık.

Aksi Sözleşme Yoksa, Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar,

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

Sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Teminat Dışında Kalan Haller

Yangın ve yangından dolayı söndürme, yıkma ve kurtarma faaliyetlerinin etkisi,

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,

Toprak çökmesi ve kayması, sel ve su basması doğal afetleri,

Makinelerin normal işlemesinden dolayı aşınma, yıpranma ve çürüme, paslanma, kireçlenme durumlarından doğan hasarlar,

Harp, harp olayları, düşman ve çarpışma, ihtilal, isyan ve ayaklanmalardan doğan hasarlar.