Salgın Hastalıklar Dahil
Seyahat Sağlık Sigortası

Bilgi Al

Salgın Hastalıklar Dahil Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Salgın Hastalıklar Dahil Seyahat Sağlık Sigortası, poliçe teminatları ve özel şartları dahilinde Covid-19 (Coronavirüs) dahil pandemik hastalıklar nedeni ile oluşacak tıbbi tedavi giderlerini de karşılayan özel bir sigorta türüdür. Pandemi ilan edilmiş hastalıkların teminat altına alınabilmesi için salgın hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olması gereklidir. Bu sayede seyahatiniz sırasında Covid-19 (Coronavirüs) dahil pandemik hastalıklar nedeni ile oluşacak tıbbi tedavi giderlerini Doğa Sigorta'da güvence altına alabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ulaşmak için tıklayın.

Kapsama Giren Asgari Teminatlar

Tıbbi Tedavi Teminatı

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

Tedavi İçin Nakil

Sigortalının tedavi görebileceği en yakın sağlık kuruluşuna nakli

Tedavi Sonrası Nakil

Sigortalının tedaviyi tamamlayıp, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakledilmesi

Vefat Eden Sigortalının Nakil İşlemleri

Vefat Durumunda Nakil

Teminat Dışında Kalan Haller

Türkiye sınırları içinde teşhis edilmiş, yurt dışı seyahati esnasında ağırlaşmış vakalara ait giderler acil olsa dahi kapsam dışındadır.

Kronik enfeksiyonlu dişler (önceden gelen rahatsızlık nedeniyle) kapsam dışıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalı kimsenin seyahate gidemediği durumlarda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce durumu sigortacıya haber verip, poliçesini sigorta şirketine iade etme şartıyla poliçesini iptal ettirerek ödediği sigorta primini geri alabilmektedir.

Poliçe hesaplanırken sigortalının yaşı ve poliçe kapsamı dikkate alınır. Bu sigorta, yalnızca seyahat sırasında meydana gelen durumları kapsadığı için geçerlilik süresi kısadır. Bu nedenle sigorta primleri arasında büyük fiyat farklılıkları bulunmaz. 65 yaşından büyük bireylerin yaptırdığı Seyahat Sağlık Sigortası poliçe fiyatı, 65 yaşından küçük olanlara nazaran daha fazla olmaktadır.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya poliçede belirtilen teminatları sağlar. Seyahat öncesindeki test sonucunu belgeleyemeyen sigortalının tazminat talebinde ödeme yapılmayacaktır.