Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası' Nedir?

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan “Turuncu Sağlık Sigortası” ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

İş bu poliçe 16/06/2021 tarih ve 2021/8 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge ile belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

TEMİNAT ADI   TEMİNAT TUTARI   ŞİRKET ÖDEME YÜZDESİ  
TEMİNAT TİPİ Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız   Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız  
YATARAK TEDAVİ TEMİNATI(1)   YILLIK   LİMİTSİZ   50.000 ₺   100%   80%  
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI(2) YILLIK   5.000 ₺   80%   60%  
İlaç Giderleri
Görüntüleme Hizmetleri
Laboratuar Hizmetleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Yardımcı Tıbbi Malzeme YILLIK/500 ₺
Fizik Tedavi Teminatı (Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri) YILLIK / 15 SEANS
  1. Yatarak Tedavi; Tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği durumlardır.
  2. Ayakta Tedavi; Tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor, muayene, ilaç, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri vb. gibi işlemlerdir.
  3. Turuncu Poliçe B tipi kurumlar için geçerlidir.
  4. Anlaşmasız kara ambulansı aynı mesafe için geçerli anlaşmalı kara ambulansı ücreti ile sınırlıdır.

TTB: Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi

Anlaşmalı / Anlaşmasız sağlık kurumundaki anlaşmasız doktor ücreti 1 TTB ile sınırlıdır.

Teminat Tablosu - Türkçe için tıklayın.

Teminat Tablosu - İngilizce için tıklayın.

Özel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Anlaşmalı Kurumlar için tıklayın.

Genel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Bilgilendirme formu için tıklayın.


question-chat

Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası' Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası ülkemizde oturma izni almak isteyen ve ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaptırmak zorunda oldukları, sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca yabancı uyruklu kişilerin teminat dahilinde, hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılayan özel sağlık sigortasıdır.

0-64 yaş arasında, Türkiye'de ikamet izni alacak yabancı uyruklu vatandaşlar, Yabancılara Özel Sağlık Sigortası yaptırabilir. Yabancı sağlık sigortası bireysel bir sigortadır. 18 yaş altı çocuğunuz için de ayrıca yabancı sağlık sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Poliçe süresi maksimum 2 yıllık düzenlenebilmektedir.

Sigorta süresi içinde, sigortalının ve / veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta ettiren / hastalık ve / veya kaza halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarının; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen , Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve bu özel şartlara göre , sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar. Poliçe özel şartlarında teminat kapsamı dışındaki durumla ve bekleme süreli durumlar belirtilmektedir.
Poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge' de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Poliçe genel ve özel şartları doğrultusunda anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi limitsiz olup şirket katılım oranı %100’dür. Ayakta tedavi limiti ise 2.000TL’dir. Şirket katılım oranı ise %60’tır.

Gebelik, doğum ve bebeğe ait giderler yabancı sağlık sigortasında kapsam dışındadır.

Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan Yabancı Uyruklular İçin Özel Sağlık Sigortası’nı iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:


  • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir Özel Sağlık Sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,

  • İkamet izninin iptalinde,

  • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde. Ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız İçin
Doğa Sigorta Her Zaman Yanınızda!
question-chat
İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın
x
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.