Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası İçin Teklif Al

Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası' Nedir?

Yabancı uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) kişilerin kısa dönem ikamet izinlerinde kullanılmak üzere çıkarılan “Turuncu Sağlık Sigortası” ile yabancı uyruklu kişilerin sigorta süresi içinde bir hastalık ve/veya kaza halinde; Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılayan sigorta türüdür.

Yabancı Uyruklulara Özel 'Turuncu Sağlık Sigortası' Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı

İlaç Giderleri

Görüntüleme Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Modern Teşhis Yöntemleri

Yardımcı Tıbbi Malzeme

Fizik Tedavi Teminatı (Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri)

Primler arasındaki temel fark hasarsızlık indirimlerinden oluşmaktadır. Eğer aracınız ile bir önceki yıl herhangi bir kaza yapmadıysanız poliçe fiyatlarınızda indirim olacaktır. Fakat bir kaza olmuşsa ve bu kazada araç sahibi hatalıysa tarafınıza hasarsızlık indirimi tanımlanmayacaktır.

TEMİNAT ADI   TEMİNAT TUTARI   ŞİRKET ÖDEME YÜZDESİ  
TEMİNAT TİPİ Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız   Anlaşmalı(3)   Anlaşmasız  
YATARAK TEDAVİ TEMİNATI(1)   YILLIK   LİMİTSİZ   50.000 ₺   100%   80%  
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI(2) YILLIK   5.000 ₺   80%   60%  
İlaç Giderleri
Görüntüleme Hizmetleri
Laboratuar Hizmetleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Yardımcı Tıbbi Malzeme YILLIK/500 ₺
Fizik Tedavi Teminatı (Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri) YILLIK / 15 SEANS

Şimdi bu tablonun ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim.

Yatarak Tedavi , tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği durumlardır.

Ayakta Tedavi, tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor, muayene, ilaç, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri vb. gibi işlemlerdir.

Anlaşmasız kara ambulansı aynı mesafe için geçerli anlaşmalı kara ambulansı ücreti ile sınırlıdır.

Anlaşmalı / Anlaşmasız sağlık kurumundaki anlaşmasız doktor ücreti 1 TTB ile sınırlıdır.

Turuncu Sağlık Sigortası, Doğa Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Size en yakın sağlık kuruluşu için tıklayın.

TTB: Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi

Teminat Tablosu - Türkçe için tıklayın.

Teminat Tablosu - İngilizce için tıklayın.

Özel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Anlaşmalı Kurumlar için tıklayın.

Genel Şartlar - Türkçe için tıklayın.

Bilgilendirme formu için tıklayın.

Yabancı Sağlık Sigortası
Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Poliçe Süresi

Sağlık poliçeleri bir yıllık düzenlenir. Poliçe başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki zamanı kapsar. Türkiye saati ile öğlen 12.00’de başlar, belirtilen bitiş tarihinde öğlen 12.00’de sona erer.

Sigortalanma Yaşı

İlk Sigortalanma Yaşı 0-60 arası olan kişileri teminat kapsamına alır. Poliçe 65 yaşına kadar yenilenir ve 0-65 yaşındaki kişileri teminat altına alır.

Ayakta Tedavi

Doktor muayene, tahlil/ röntgen, reçeteli ilaç, modern teşhis yöntemleri ve fizik tedavi giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

Fizik Tedavi

Doktor tarafından gerekli görülen ve sigortacı tarafından seans/gün olarak onaylanan fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri yıllık 15 seansa kadar karşılanır.