Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Kimler Alabilir?

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmak için şartlar gerekiyor;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan SGK üyesi ve bağımlıları,
 • 0 – 59 yaş arası gerçek kişiler. (0-9 yaş aralığındaki çocuklar tek başına sigortalanamaz. 10-18 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler ise sigorta ettiren 18 yaş üzerinde ebeveyni olması kaydıyla bireysel olarak sigortalanabilirler.)

 Poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerlidir.

Aile poliçelerinde (tüm aile, anne ve 24 yaş altı çocuk veya baba ve 24 yaş altı çocuk) %10 aile indirimi mevcuttur.

Neden Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Doğa Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında anlaşmalı kurumlarımız içinde yer alan özel hastanelerden faydalanabilir, SGK FARK ÜCRETLERİNİ ödemeden tedavi olabilirsiniz.


COVID-19 Tedavi Masrafları Karşılanıyor Mu?

COVID-19 tedavi fark ücretleri, Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün geçerli olduğu anlaşmalı özel hastanelerde poliçe teminatları çerçevesinde karşılanmaktadır.

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde geçerli ?

Geniş anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı ile Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızdan faydalanabilirsiniz. 

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Planları;

 • Yatarak Tedavi Planı
 • Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Planı (10 kez AT kullanım limitli)
 • Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Planı (6 kez AT kullanım limitli)
 • Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi Planı (4 kez AT kullanım limitli)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında tüm kurumların geçerli olduğu Klas Network ve ihtiyaca uygun alternatif olarak seçebileceğiniz Klasik Network anlaşmalı kurum ağı ile hizmet vermekteyiz.

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Kurumları için tıklayınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Kullanılır?

Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kullanılırken belirli adımların izlenmesi gerekir. Bu adımlar sırasıyla:

 • Hastanenin SGK ile anlaşmalı olması,
 • Sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması,
 • Branşın SGK ile anlaşmalı olması,
 • Poliçe özel ve genel şartlarına uygun olması durumunda kullanılabilir.
 

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

 • Düşük primlerle kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti
 • Müşteri odaklı yaklaşım
 • Sağlık harcamalarında Doğa Sigorta güvencesi
 • Özel hastane ve doktor seçme imkanı
 • Yenileme Garantisi
 • Kapsamlı diş paketi
 • Check up paketi
 • Geniş anlaşmalı hastane ağı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigorta poliçelerinde kapsam dışında kalan veya limit aşımı sebebiyle ancak belirli bir kısmı karşılanabilen sağlık hizmetlerinin tamamen karşılanmasını sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yatarak tedavi fark ücretlerinin %100’ü kapsam alanına alınırken, seçeceğiniz plana bağlı olarak yılda 4-6-10 kez olmak üzere ayakta tedavi hakkı da sunulmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının sunduğu avantajlardan bir diğeri de; sigorta sahibinin sağlık hizmetlerini daha özenli ve daha kaliteli koşullarda almasını sağlamasıdır. Ayrıca refakat gerektiren durumlarda özel sağlık kuruluşları tarafından talep edilen konaklama ve benzeri harcamalar bu sigorta ile karşılanmış olacaktır. Ameliyat hizmeti, oda-yemek servisi, yatarak ilaç tedavisi, yoğun bakım gibi yüksek maliyetli harcamalar da bu sigortanın kapsamı içinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sunulacak diğer hizmetlerdir.

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları;


Yatarak Tedavi Teminatları; Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları doğrultusunda yatarak tedavi fark ücretleri %100 ödeme kapsamındadır.

 • Medikal ve Cerrahi Yatış,
 • Yoğun Bakım,
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz,
 • Küçük Müdahale,
 • Oda/Yemek/Refakatçi,
 • Suni (Yapay) Uzuv (yıllık 50.000 TL),
 • Anlaşmalı Kara Ambulansı,
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme (Yıllık 5.000 TL),
 • Yatarak Tedavi Ameliyat Malzemesi (yıllık 30.000 TL),

Ayakta Tedavi Teminatları; Tercih ettiğiniz plana göre sigortalanan kişi başına 4, 6 veya 10 adet ayakta tedavi hakkı sunulmaktadır.

 • Doktor Muayene,
 • Tahlil/Röntgen,
 • İleri Tanı Yöntemleri,
 • Fizik Tedavi,

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını nereden alabilirim ?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için size en yakın acentemizi öğrenmek için www.dogasigorta.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ek Olarak;

* “Ürünüm sadece SGK ile anlaşmalı kurumlarda geçmesin” denirse isteğe bağlı olarak sunduğumuz ‘A+ Yatarak Tedavi Teminatı’ ile sigortalılarımıza SGK şartı aranmaksızın geleneksel sağlık sigortasının geçerli olduğu tüm anlaşmalı kurumların kapısı da aralanmaktadır. Yıllık 25.000 TL muafiyetli olan bu teminattan poliçede belirtilen şartlar doğrultusunda yararlanılabilir.

A+ Yatarak Tedavi Teminatı Anlaşmalı Kurumları için tıklayınız

Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.

Sağlık Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Check-up ve Diş Teminatımız için randevu: 212 337 72 42

question-chat

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, tüm Türkiye’de yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağında geçerli olacak şekilde farklı planlara sahiptir. Dilerseniz sadece medikal tedavi ve ameliyatları kapsayan Yatarak Tedavi Planı, dilerseniz Ayakta Tedavi Planı (Muayene-Tahlil-Röntgen-İleri Tanı Yöntemlerini kapsar) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ücreti ödemeden tedavi olabilirsiniz. Aynı zamanda Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile yılda bir kez ücretsiz olarak Kapsamlı Diş Tedavi Paketi ve Check Up hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş olan anlaşmalı kurumlar listesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alan bir özel sağlık sigorta ürünüdür.

Prim tutarı seçeceğiniz plan, yaş ve ikamet adresinizin bulunduğu bölge gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanacağından değişiklik gösterecektir. Aile bireylerinizi de aynı poliçe ile Doğa Sigorta ile güvence altına almak isterseniz, %5 aile indirimi avantajından faydalanabilirsiniz.

Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz katılım payı dışında bir ödeme alınmamaktadır.

Tüm Türkiye’de 62 ilde 550 anlaşmalı sağlık kuruluşu ile yaygın hastane ağına sahibiz. Size en yakın anlaşmalı sağlık kurumunu görmek için tıklayınız.

Diş teminatı bulunmamaktadır. Ancak Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olduğunuzda yılda bir kez anlaşmalı sağlık kuruluşlarında kapsamlı diş tedavisinden (Dolgu veya Kanal Tedavisi, Diş Taşı Temizliği, Diş Hekimi Muayenesi, Diş Röntgen filmi vb.)  herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilirsiniz.

Check Up teminatı bulunmamaktadır. Ancak Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olduğunuzda yılda bir kez anlaşmalı sağlık kuruluşlarında Check Up hizmetinden (Doktor Muayene, Kan Sayımı, Akciğer Grafisi, Elektrokardiyografi, Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Kolesterol) herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilirsiniz.

Mr/Tomografi ve diğer birçok görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri (Röntgen, Eko, Efor, Kan Sayımı, Şeker, Kolesterol vb.) doktor muayenesi ile birlikte Ayakta Tedavi teminatından karşılanmaktadır.

Ameliyat provizyonunuzun onaylanması durumunda oda, refakatçi, yemek ücretleri ve beraberinde yatış esnasında kullanılan ilaçlar, yapılan tahlil ve görüntüleme işlemleri de yatarak tedavi kapsamında karşılanmaktadır.

Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın kullanmak için belli başlı adımların sırasıyla takip edilmesi gereklidir. Hastanenin SGK ile anlaşmalı olması, sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması, branşın SGK ile anlaşmalı olması, poliçe özel ve genel şartlarına uygun olması durumunda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kullanılabilmektedir.

Bilindiği üzere özel sağlık kurumları pandemi hastası kabul edebilmektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında salgın hastalıklar poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen bu olağanüstü dönemde Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçemizin geçerli olduğu özel hastanelerde oluşacak fark ücretlerini poliçe teminatları çerçevesinde karşılamaktadır.

Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız İçin
Doğa Sigorta Her Zaman Yanınızda!
question-chat
İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın
x
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.