Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bilgi Al

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Karayolu yolcu taşımacılığı sigortası; yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı belirlenen şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması, yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.