Çevre Politikası

Performansın İyileştirilmesi

Çevre performansının iyileştirilmesi ve çevre korumasının gelişimi amacıyla iş operasyonlarımızda çevresel önlemleri sürekli izler ve geliştirilmesini sağlarız.

Emisyonun Azaltılması ve Önlenmesi

Mümkün olan her yerde (iş seyahati, su, enerji, kağıt, atık) emisyonu azaltıcı ve önleyici tutum izleriz. Ekonomik açıdan makul teknik standartların oluşturulmasını sağlarız. Tedarikçi, malzeme ve hizmet sağlayıcı seçiminde çevresel ilkeleri dikkate alırız.

Personel Farkındalığının Artırılması

Personelimizin sorumluluk duygusunu ve çevre bilincini arttırarak çevre korunması konusunda sürekli motivasyon sağlarız.

Paydaşlarla İletişim

Paydaşlarımızı çevresel performans ve çevresel faaliyetler hakkında düzenli olarak bilgilendirir ve onlarla açık iletişimde oluruz. Uygun olan yerlerde çevresel konular ile ilgili bilgi paylaşımında bulunur ve farkındalığı arttırırız. Bu kapsamda çevre politikamızı internet sitemizde duyururuz. Böylece çevre koruma kültürünü teşvik ederiz. Tabii ki çevre korumaya ilişkin yerel ve uluslararası kanunlara her zaman uyum sağlarız.