Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik sigortaları, inşaat, montaj, makine ve diğer mühendislik projelerinin potansiyel risklerine karşı finansal koruma sağlayan özel poliçelerdir. Bu sigortalar, proje sürecinde meydana gelebilecek kazalar, hasarlar, hırsızlıklar ve diğer olası risklere karşı güvence sunar. Her mühendislik projesi farklıdır ve özel ihtiyaçlar gerektirir. Potansiyel risklere karşı projelerinizi başından sonuna kadar kapsamlı bir şekilde güvence altına alarak işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için mühendislik sigortalarında sunduğumuz çözümlerimizi keşfedin.

İnşaat Sigortası

İnşaat sigortası; sigorta teminatlarını teşkil eden değerler, inşaat süresi içerisinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziyan ve hasara uğranması halindeki durumları güvence altına alan bir mühendislik sigortasıdır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihaz sigortası; elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı arızalanması durumunda oluşacakmasrafları güvence altına almaktadır.

Montaj Sigortası

Montaj sigortası, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence sunan bir mühendislik sigortasıdır.

Makine Kırılması

İşletmenizde kullanılan makinelerin çalışırken aniden duraklaması veya beklenmedik bir sebepten ötürü üretiminin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlerin kaybına neden olmaması için makineleri teminat altına alan mühendislik sigortasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • İnşaat sözleşmesi
 • Zemin etüd raporu
 • Vaziyet planı
 • Proje planlama/birim maliyet bilgileri
 • Yer teslim tutanağı

Üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı alınır ise, inşaat çalışmaları nedeniyle üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar teminat altına alınabilir.

Makine kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar diğer yandan iş makineleri ek teminatı ise fiziki hasarları (sel/seylap, yangın, hırsızlık vb.) kapsar.

İnşaat all risk sigortalarında iş tamamlandığında poliçe de sona erer. Projenin erken bitirilmesi durumunda prim iadesi yapılmaz.

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleridir.

Üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı alınır ise, Montaj çalışmaları nedeniyle üçüncü şahıslara verilebilecek hasarlar teminat altına alınabilir.

Montaj all risk sigortalarında iş tamamlandığında poliçe de sona erer. Projenin erken bitirilmesi durumunda prim iadesi yapılmaz. 

Makine Kırılması Sigortası normal çalışır halde olan makinelerinizin işletme kazaları, işçilik kusurları veya üçüncü şahısların ihmali gibi kontrolünüz dışında ve aniden gerçekleşen olaylar sebebi ile arızalanması sonucu oluşan tamirat masraflarınızı güvence altına almanızı sağlar.

Deneme aşamasını tamamlayan ve çalışmasında herhangi bir sorun olmayan iş makineleri;

 • Her türlü iş makinesi
 • Isıtma-havalandırma sistemleri
 • Kompresör
 • Jeneratör
 • Pompa
 • Soğuma-arıtma sistemleri
 • Trafo
 • Tekstil, kâğıt, metalurji ve çimento gibi sanayi alanları

Geniş kasko klozu yalnızca hareketli iş makinelerine verilir.

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları


Yukarıda belirtilen bedellerin toplamı olarak dikkate alınabilir.

Elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek her türlü alevli ya da alevsiz yangın zararlarını karşılar.


Elektronik cihaz sigortası kapsamına alınan cihazlar :

 • Bilgisayar, bilgi işlem cihazları ,ofis ekipmanları
 • İletişim sistemleri (TV ekipmanları, radyo ve telekomünikasyon cihazları)
 • Tıbbi cihazlar (tomografi, röntgen vb.)
 • Alarm, otomasyon, test ve ölçüm ekipmanları
 • Grafik ve basım yayın endüstrisi ekipmanları