Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

Gerçek kişilerin aşağıdaki alanları da doldurmaları zorunludur.