Maden Çalışanları
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bilgi Al

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yeraltı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır.

Sigorta Başlangıç ve Bitiş Süresi Nasıldır?

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, poliçe başlama ve bitiş süreleri poliçede belirtilen sürede aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğle vakti 12.00'da başlayıp, öğle vakti 12.00'da sona ermektedir.

Kapsama Giren Teminatlar

Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat kapsamında olan kazaların gerçekleşmesi sonucunda, sigortalının kaza gerçekleştikten sonra 2 yıl içinde hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine gerekli tazminat ödemesi yapılacaktır.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Teminat altında olan bir kazanın gerçekleştikten sonraki 2 yıl içerisinde sürekli bir sakatlığa yol açması durumunda tıbbı tedavi süreçleri sonunda gerekli ödemeler sigortalının tarafına yapılacaktır.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

Savaş ve her türlü savaş halleri,

Grevler, işçi hareketleri ve kavgalara katılma,

Fırtına, dolu, yağmur gibi olaylar sonucunda meydana gelmeden yangın, sel, su baskını sırasında karşılaşılacak riskler,

Suç işlemek ve suça teşebbüs,

Sigortalının kendini bile bile tehlikeye sokması sonucu ortaya çıkacak kazalar.

Doğa Sigorta’da sunduğumuz tüm Diğer Sigortalar için tıklayınız .

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat kapsamında olan kazaların gerçekleşmesi sonucunda, sigortalının kaza gerçekleştikten sonra 2 yıl içinde hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine gerekli tazminat ödemesi yapılacaktır.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Teminat altında olan bir kazanın gerçekleştikten sonraki 2 yıl içerisinde sürekli bir sakatlığa yol açması durumunda tıbbı tedavi süreçleri sonunda gerekli ödemeler sigortalının tarafına yapılacaktır

Faydalanabilenler

Yer altı tüm maden işçileri ve Yer üstü kömür madenleri işçileri bu sigortadan faydalanabilir.

Zorunlu Sigorta

Bakanlar Kurulu Kararına göre, yeraltı ve yerüstü kömür madenciliği, kömürden gayri yeraltı madenciliği faaliyetleri icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.