Kefalet Sigortası

Bilgi Al

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet Sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Kefalet Sigortası, bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

Kefalet Sigortası Tarafları

Sigorta ürünlerinden farklı olarak sigortalı, sigortacı ve lehdar kurum olmak üzere 3 taraf bulunmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Firmalardan temin edilen mali verilerle finansal analiz ve bankalardan kullanmış oldukları kredilerin limit/risk/geri ödeme durumları göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Hizmet Sektörü İçin Kefalet Sigortası

Kefalet sigortasından özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve kamu kurum ihalelerine katılım sağlayan catering, temizlik, güvenlik, araç kiralama firmaları yararlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İhalelere katılım için geçici, kesin ve avans kefalet senedi olmak üzere 3 çeşit kefalet senedi düzenlenmektedir.

Ülkemizde yasal altyapısı uygun hale getirilmiş ve teminat türleri tanımlanmış olan bu ürünün uygulaması ve muhtemel etkileri Türk finansal kesimi için önem arz etmektedir. Başta bankacılık sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlara etkisi olacaktır.

Hazine Müsteşarlığı (2014a) tarafından yayımlanan, “Kefalet Sigortası Genel Şartları” ve Resmi Gazete’de (2014b) de yayınlanan “Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/01 no’lu Tebliğ”e ek olarak, 30261 sayılı Resmi Gazete’de (2017) “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış ve bu şekilde Kefalet Sigortasının yasal altyapısı oluşmuştur. 


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. ve 34. maddelerinde değişiklik yapılarak firmaların kamu ihaleleri dâhil olmak üzere tüm ihalelerde teminat olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini ihale makamlarına vermeleri mümkün kılınmıştır. 

Değişen piyasa koşulları ve artan riskler, sigortacılıkta da yenilikleri beraberinde getirirken, sağladığı maliyet avantajları ve diğer unsurlarla birlikte Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan kefalet sigortası, ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir. 

Kefalet sigortasında firmanın kuruma karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği işi kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmeme riski garanti edilmektedir.

Sigorta ürünlerinden farklı olarak sigortalı, sigortacı ve lehdar kurum olmak üzere 3 taraf bulunmaktadır. Teminat lehdara verilirken tazmin durumunda ödeme lehdara yapılmakta daha sonra tahsilat için sigortalıya rücu edilmektedir.

Firmalardan temin edilen mali verilerle finansal analiz ve bankalardan kullanmış oldukları kredilerin limit/risk/geri ödeme durumları göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Kefalet sigortası poliçesi, firmaların bankalar nezdindeki limitlerini kullanmadan, bahse konu limitleri rahatlatarak nakdi finansman kapasitelerini güçlendirebilecektir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyetlerini gerçekleştiren şirketler yaptıkları iş gereği yükümlülüklerini yerine getireceklerini 3. kişiye ispatlama ya da garanti etme açısından kefalet sigortası sözleşmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu teminat ve garantilerin müşteri talebi alınır alınmaz en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde müşteriye sunulması ihaleye katılım açısından önem arz etmektedir. 


Sigorta şirketleri, bankalardan farklı olarak müşterilerin bankada oluşan limitlerini tüketmeden hızlı ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır. Yurt dışı reasürans şirketlerinin de desteğiyle rekabetçi koşullar sunulması amaçlanmakta olup, ticari işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu ile değer katılması planlanmaktadır. Sigorta şirketlerinin de katılımıyla firmaların kapasitelerini bu vesileyle artırmalarına yardımcı olunması, yurt dışında yaygın olarak kullanılan bu sistemin ülkemizde de kullanılırlığının artırılması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Kefalet sigortasından özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve kamu kurum ihalelerine katılım sağlayan catering, temizlik, güvenlik, araç kiralama firmaları yararlanabilir.