Diğer Sigortalar

Hayatımız boyunca karşılaşabileceğimiz bir dizi riskle başa çıkmak, doğru sigorta korunmasıyla mümkündür. "Diğer Sigortalar" kategorisi, özel ihtiyaçlara ve endüstriye özgü gereksinimlere yönelik çeşitli sigorta çözümlerini içerir. Bu kapsamlı sigorta seçenekleri, çeşitli sektörlerin ve bireylerin karşılaştığı özel risklere odaklanır. Her biri, belirli risklere karşı etkili bir şekilde koruma sağlamak için özenle hazırlanmıştır.

Kefalet Sigortası

Kefalet sigortası, borçlu kişinin bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı teminat sağlayan finansal sigorta ürünlerdendir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta türü, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını teminat altına almaktadır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta türünde yeraltı ve yerüstü kömür madenciliği, kömürden gayri yeraltı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için yaptırmak zorunda oldukları sigorta poliçesidir.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

Diğer Sigortalar arasında yer alan bu poliçe; sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde meydana gelebilecek bir olayın sonucunda bu poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin vermektedir.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenden talep edilebilecek tazminat taleplerini poliçede yazan meblağlara kadar teminat altına almaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası

Doğa Sigorta'nın sunduğu Diğer Sigortalar hizmetleri içerisinde yer alan ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı belirlenen risklere karşı güvence sağlamaktadır.

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının başına gelebilecek olayları teminat altına almaktadır.

Güven Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumu, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde poliçede kayıtlı azami bedele kadar teminata dahildir.

Devlet Destekli Tarım Sigortası

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı tarım sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve kamu kurum ihalelerine katılım sağlayan catering, temizlik, güvenlik gibi sektörlerde çalışan firmaları yararlanabilir.

Firmalardan temin edilen mali verilerle finansal analiz ve bankalardan kullanmış oldukları kredilerin limit/risk/geri ödeme durumları göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılmaktadır.

Diğer Sigortaları kapsamında yer alan bu sigorta; yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır.

Ölüm Teminatı

Bu sigorta ile teminat kapsamında olan kazaların gerçekleşmesi sonucunda, sigortalının kaza gerçekleştikten sonra 2 yıl içinde hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine gerekli tazminat ödemesi yapılacaktır.


Sürekli Sakatlık Teminatı

Teminat altında olan bir kazanın gerçekleştikten sonraki 2 yıl içerisinde sürekli bir sakatlığa yol açması durumunda tıbbı tedavi süreçleri sonunda gerekli ödemeler sigortalının tarafına yapılacaktır.

 • Savaş ve her türlü savaş halleri,
 • Grevler, işçi hareketleri ve kavgalara katılma,
 • Fırtına, dolu, yağmur gibi olaylar sonucunda meydana gelmeden yangın, sel, su baskını sırasında karşılaşılacak riskler,
 • Suç işlemek ve suça teşebbüs,
 • Sigortalının kendini bile bile tehlikeye sokması sonucu ortaya çıkacak kazalar.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

3.Şahıs sorumluluk sigortası, isteğe bağlı sigorta olup zorunlu ürün değildir.

3.Şahıs sorumluluk ürününde; kişi başına limit, kaza başına limit, maddi limit ve poliçe süresince toplam limit yer almaktadır.

İşverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olan işçilerin ve bunların hak sahiplerinin olası bir kaza durumunda tazminat taleplerini kapsar.

İşveren sorumluluk sigortası, isteğe bağlı sigorta olup zorunlu ürün değildir.

İşveren sorumluluk ürününde; kişi başına limit, kaza başına limit ve poliçe süresince toplam limit yer almaktadır.

Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı aşağıdaki risklere karşı güvence sağlar.

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masrafları

 • Hastalıklar ve ya bunların neticelerinin hastalıklarla ilgili halleri,
 • Herhangi akıl ve ya ruh haleti ne olursa olsun intihar girişimi ve intihara teşebbüs,
 • Uyuşturucu madde, alkol, ilaç ve zararlı madde kullanımı.

 • Üreticiler tarım sigortası yaptırmak için, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan çeşitli kayıt sistemlerine kaydolmak zorundadır. Kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri ile ilgili olarak,
 • Bitkisel ürünler için; Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Seralar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Su Ürünleri için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Arılı Kovanlar için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan Kayıt güncellemeleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Kayıt Sistemlerine,
 • Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,
 • Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde,
 • Küçükbaş Hayvanlar (Koyun, Keçi, Koç ve Tekeler) için; Tarım ve Orman Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır.