Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını teminat altına alır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek
kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde
bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde esnasında meydana
gelecek bir olayın sonucunda işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin
vermektedir.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenden talep edilebilecek
tazminat taleplerini poliçede yazan meblağlara kadar teminat altına almaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı aşağıdaki risklere karşı güvence sağlar.

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının başına gelebilecek olayları teminat altına almaktadır.

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye
ait, ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde poliçede
kayıtlı azami bedele kadar teminata dahildir.

Tarım Sigortaları

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı Devlet Destekli Tarım Sigortaları
ile güvence altına alabilirsiniz.

İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın