CMR Sigortaları

Bilgi Al

CMR Sigortaları Nedir?

CMR Sigortaları, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşıdıkları mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

CMR Sigortaları Teminat Kapsamı

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.


Uluslararası taşımalarınızda, Doğa Sigorta'nın Nakliyat Sigortaları ile sorumluluklarınız teminat altında.

CMR Sigortası Bilgilendirme Formunu indirmek için tıklayınız.

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
CMR Sigortası

CMR sigortası, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

Teminat Kapsamı

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

Tazminat Limiti

CMR Konvansiyonu, taşımacıların ödeyeceği tazminata bir limit getirmiştir. Bu limit, kilogram başına 8.33 SDR (Special Drawing Right – Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

CMR Sigortası Unsurları

Taşıma karayolu ile gerçekleştirilmeli, CMR’ye taraf en az bir ülkenin yer aldığı uluslararası bir taşıma olmalı, taşınan mal bir eşya olmalı (canlı hayvan nakli de yapılabilir.) ve taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç-alacak ilişkisi bulunmalıdır.