Deprem Sigortası Neden Önemlidir? Görsel
Sigorta
10.03.2021

Deprem Sigortanızı Yaptırın!

Günümüzün acı gerçeklerinden olan depreme karşı önceden hazırlıklı olmak oluşabilecek maddi hasarları minimuma indirmenize katkı sağlar. Türkiye’nin jeopolitik konumu açısından oldukça riskli bölgede olduğundan depremlerin kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Manevi ve maddi yönden pek çok zarara maruz bırakan depremler meydana gelmeden önce zorunlu deprem sigortası yaptırmanız mümkündür. Afet Sigortaları Kanunu’nda belirtildiği üzere DASK olarak bilinen deprem sigortasını yaptırmamış olanlar hasar gören binaya yapılacak yardımlardan yararlanamaz. Deprem sigortası, afet sonucu fiziki olarak meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır. Sigorta yaptırarak ev veya binanızda meydana gelebilecek zararları karşılayabilir, afet sonrası yaşamınızı daha rahat düzene sokabilirsiniz.

Deprem Sigortası Teminatları

Deprem sigortası teminatları, depremde ve sonrasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidermeyi hedefler. Depremlerin sonucunda yer kayması, tsunami veya yangın gibi olaylar meydana gelebilir. Bu olaylar neticesinde ciddi maddi kayıplar oluşması söz konusudur. Bina içerisinde yer alan bahçe, ana duvar, asansör veya koridorlarda oluşabilecek olan hasarlar deprem sigortası teminat kapsamındadır. Yapının temelleri, çatı, baca veya merdivenlerdeki hasarlar sigorta teminatları arasında yer alarak depremzedelerin maddi kayıplarını minimuma indirir.

Deprem Sigortası Teminat Dışı Durumlar

Deprem sigortası pek çok noktada güvence verirken bazı spesifik durumlarda giderleri karşılamaz. Ölüm dahil olmak üzere bedeni hasar, yapılan işin duraksaması veya kira gelirinden mahrum kalma gibi durumlarda deprem sigortası kapsam dışıdır. Bunun yanı sıra deprem enkazını kaldırmak adına harcanan masraflar veya kişinin mallarına gelen zararlar konusunda deprem sigortasından yararlanmak mümkün değildir. Maddi kayıplar haricinde manevi tazminat talebinde bulunuyorsanız yine sigorta tarafından karşılanmayacaktır.

Deprem Sigortası Yararları

Deprem sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvence niteliği taşır. Bu bağlamda en yakın sigorta acentesine giderek deprem sigortanızı yaptırabilirsiniz. Deprem veya depremin doğrudan neden olduğu durumlarda sigorta tarafından hasarların karşılanmasıyla maddi anlamda yük hafifleyecektir. Kimlik bilgileri ve konuta dair gerekli bilgilendirmeyi yapan herkes deprem sigortasından yararlanma hakkına sahiptir. Deprem sigortası özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Deprem sigortası kapsamında herkesin alım gücüne uygun aylık primler belirlenir. Oturulan konutun yapı tarzı, inşa yılı, kat sayısı ve brüt yüz ölçümü gibi temel veriler esas alınarak sigorta primleri hesaplanır.
 • Sigorta poliçesini yenileyen kişiler her yıl indirim hakkından yararlanma fırsatına sahip olur. Yenileme indirimi olarak adlandırılan bu durumda makul fiyatlarla sigortayı yeniden aktifleştirmek mümkündür. Zorunlu deprem sigortasına sahip olanlar her yıl yenileme işlemini gerçekleştirmelidir.
 • Sigortası bulunan kişi hasar başvurusu yaptıktan hemen sonra hasar tespit işlemleri başlatılır. DASK hasar tespit görevlileri, teminata giren hasarları tespit ederek buna uygun tazminat tutarı belirler.
 • Belirlenen tazminat tutarları tapuda adı geçen hak sahibine en yakın olan banka şubesine gönderilir.
 • Deprem sigortası kapsamında herkesin alım gücüne uygun aylık primler belirlenir. Oturulan konutun yapı tarzı, inşa yılı, kat sayısı ve brüt yüz ölçümü gibi temel veriler esas alınarak sigorta primleri hesaplanır.
 • Sigorta poliçesini yenileyen kişiler her yıl indirim hakkından yararlanma fırsatına sahip olur. Yenileme indirimi olarak adlandırılan bu durumda makul fiyatlarla sigortayı yeniden aktifleştirmek mümkündür. Zorunlu deprem sigortasına sahip olanlar her yıl yenileme işlemini gerçekleştirmelidir.
 • Sigortası bulunan kişi hasar başvurusu yaptıktan hemen sonra hasar tespit işlemleri başlatılır. DASK hasar tespit görevlileri, teminata giren hasarları tespit ederek buna uygun tazminat tutarı belirler.
 • Belirlenen tazminat tutarları tapuda adı geçen hak sahibine en yakın olan banka şubesine gönderilir.
 • Deprem Sigortası Yaptırmazsanız Ne Olur?

  Deprem sigortası, iş yeri ve konutları depremden kaynaklanacak olan maddi hasarlara karşı güvence altına alır. DASK sigortası yaptırmayan kişiler afet sonrasında zararlarını karşılayabilme imkanına sahip olamaz ve pek çok maddi kayıpla karşılaşmak zorunda kalır. DASK sigortası yaptırmayanlara yönelik yasal yaptırım söz konusu olmasa da yaptırmayanlar devletin sunmuş olduğu yardımlardan yararlanamaz. Örneğin deprem sigortası bulunmayan gayrimenkuller su ve elektrik aboneliğinden faydalanamaz. Bunun yanı sıra konut sigortasından yararlanmak için de deprem sigortası şartı bulunur. Böyle bir durumda DASK tarafından ödenecek olan maksimum tazminat bedelinin aşılması halinde konut sigortasından faydalanmak da mümkün değildir. Deprem sonrasında zor durumda kalmamanız için ev ve iş yerlerinize dönük sigorta poliçesi hazırlatarak hemen deprem güvencenizi başlatabilirsiniz.