Eğitim Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Görsel
Sigorta
20.11.2023

Eğitim ferdi kaza sigortası, sigortalının kaza sonucu vefat etmesi veya sakat kalması durumunda devreye girer. Diğer ferdi kaza sigortaları gibi bu poliçe türünde de ödemeler belirli kapsamda yapılır. Poliçede ismi geçen öğrenciye ait ödemesini üstlendiği tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları bu kapsama girer. Eğitim ferdi kaza sigortası ve diğer ferdi kaza sigortalarının özellikleri hakkında detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik bir kaza sonrası sigortalının vefat etmesi durumunda aile bireylerinin yaşayabileceği maddi kayıplara karşı güvence sağlar. Bu sigorta türü sadece ölümle devreye girmez. Aynı zamanda kalıcı sakatlık ve yaralanma gibi durumlarda da sigortalının tedavi ve hastane masraflarını karşılamada etkilidir. Ferdi kaza sigortası, adından da anlaşılacağı üzere şahsa ait bir güvence türü olup zorunluluk teşkil etmez. Ferdi kaza sigortası kapsamında ek prim ödemesi ile poliçeye yeni maddeler ekletmek mümkündür.

Bu sigorta poliçesi, isteğe bağlı olarak hazırlandığı için poliçenin kapsamı ve kaza durumundaki teminatlar değişiklik gösterebilir. Ferdi kaza sigortasının en büyük avantajı, vefat ve sürekli sakatlık durumunda sigortalının ve yakınlarının hayatını güvence altına alır. Örneğin, trafik kazası sonrası felç geçiren bir kişinin ferdi kaza sigortası varsa ömrünün sonuna kadar karşılaşacağı masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Tabi bu ödemelerde ferdi kaza sigortası poliçesinin teminatları önem taşır.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası genel şartları, sadece kaza olarak değerlendirilebilecek durumları kapsar. Sigorta riziko analizinde belirtilen koşullarda poliçe oluşturulabilir. Sigortalının bu güvence ile ödeme alabilmesi için sigorta şirketine kaza zaptını mutlaka iletmesi şarttır. Sigorta ödemesi için başvurular yasal süre içinde ve uygun koşullarda yapılmalıdır. Bu başvurular zamanında ve yasaya uygun şekilde yapılmazsa, zamanaşımı gerçekleştiği takdirde sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mu?

Eğitim ferdi kaza sigortası zorunluluğu olmayıp tamamen isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür. Diğer ferdi kaza sigortaları gibi sadece eğitim alanında teminatlar içerse de isteğe bağlı olarak yaptırılır. Kanunda bu sigorta türünü zorunlu hale getiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Eğitim ferdi kaza sigortası kapsamı, sigortalının poliçede belirttiği tüm ana ve ek teminatları kapsayabilir. Sigorta şirketlerinde isteğe bağlı olarak yaptırılan eğitim ferdi kaza sigortasında günlük hayattaki muhtemel riskler analiz edilir. Küçük bütçeler harcayarak eğitim alanında teminatlar veren ferdi kazan sigortası yaptırılabilir. Eğitim ferdi kaza sigortası kapsamı genellikle şunlardan oluşur:

 • Öğrencinin tüm yıllık eğitim ücreti
 • Öğrencinin servis ücretleri
 • Öğrencinin yemek harcamaları
 • Okul cep harçlığı
 • Özel ders ücreti
 • Ders malzemelerinin ücreti
 • Öğrencinin tüm yıllık eğitim ücreti
 • Öğrencinin servis ücretleri
 • Öğrencinin yemek harcamaları
 • Okul cep harçlığı
 • Özel ders ücreti
 • Ders malzemelerinin ücreti
 • Sigortalı herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi olursa karşılaştığı masraflar da sigorta poliçesi kapsamında ödenir. Poliçeye yazılı genel ve özel şartlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede eğitim ferdi kaza sigortasında sağlık hizmetleri dahil şirketin ödeme yapacağı durumlar netleşmiş olur.

  Eğitim Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?

  Eğitim ferdi kaza sigortası işlevi diğer isteğe bağlı sigorta türleri gibi kişinin yaşadığı kaza sonucu bazı ödemeler yapar. Sigortalı kaza sonucu vefat ederse veya sakat kalırsa, sigortalının poliçede ismini geçirdiği öğrenciye ait masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu masraflar yıllık eğitim ücretleri, servis ve yemek ücretleri olabilir. Poliçe süresi içinde sigortalının maruz kalabileceği kritik hastalıklar da teminata ilave edilir. Eğitim ferdi kaza sigortası, diğer isteğe bağlı sigorta türleri gibi kişiye özel şartlarda hazırlanabilir.

  Doğa Sigorta Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

  Doğa Sigorta güvencesiyle Eğitim Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait ödemesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim, servis ve yemek harcamaları için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde poliçede kayıtlı azami bedele kadar teminat sunulur.

  Doğa Sigorta Eğitim Ferdi Kaza Sigortasına sahip sigortalılar ayrıca bu teminatların yanı sıra sigortalının herhangi bir kaza sonucu tedavi masrafları dahil olup Medline acil sağlık hizmetleri ile desteklenmektedir. Yine poliçe süresi içinde sigortalının maruz kalabileceği kritik hastalıklar teminatı ilave edilmiştir. Ayrıca sigortalıya ilişkin hukuksal koruma teminatı ile aracına yönelik mini onarım hizmetlerini de kapsamaktadır.