Eksik Sigorta Nedir? Görsel
Sigorta
23.06.2022

Sahip olduğunuz kıymetleri sigorta ile güvence altına almak geleceğiniz için alacağınız en doğru kararların başında geliyor. Sigorta bedelinin hasar anındaki sigorta değerinden daha düşük olmasına eksik sigorta denir. Sigorta ettirilen kıymetlilerin sigortacının sorumlu olduğu kısmı belirlemek için sigorta bedelleri son derece önemlidir. Çünkü sigorta bedeli aslında hasar anında sigortacının ödemek zorunda olduğu en yüksek miktardır. Hasar durumunun tam hasar olup olmaması konusunun önemi bulunmamaktadır. Herhangi bir hasar ya da risk durumunda sigortanızın hasarı karşılaması için doğru sigorta bedelleri bildirmeniz gerekir. Kıymetlerinizin ya da mal varlıklarınızın değeri arttıkça sigorta primlerinde de artışa gitmek gerekir. Aksi halde hasarınız ya da riskiniz poliçe kapsamında olacak şekilde karşılanır. Aradaki değer artışı için ödeme yapılmaz.

Hızlı Değer Artışlarında Karşılaşılan Eksik Sigorta Problemi

Sigorta bedelinin sigorta değerinden daha düşük olduğu durumlarda eksik sigorta ile karşılaşılır. Ülkelerde ortaya çıkan ekonomik problemler ve yüksek enflasyon ortamı eksik sigorta problemine yol açar. Sigortalı kişi eksik sigorta probleminden haberdar olmayabilir. Kısa sürede artan fiyatlar da eksik sigorta durumunu ortaya çıkarır. Sigorta ettiren kişinin sigorta ettirdiği menkul kıymetlerde ya da gayrimenkullerde artış görülmesi durumunda aynı oranda sigorta bedellerinin de artması gerekir. Çünkü sigorta ettirilen varlıklar için ödenen sigorta bedelleri anlaşma sağlandığı zamanki güncel değeri üzerinden hesaplanır. Eğer ekonomik krizler ya da yüksek enflasyon söz konusu değil ise anlaşma imzalandığı tarihten itibaren sigorta primleri belli bir oranda her yıl artış gösterir. Dolayısıyla da artış gösteren miktar makul olduğundan, her yıl artan sigorta primleri bu bedelleri dengeler.

Son zamanlarda ortaya çıkan enflasyon artışları olsa da, genellikle sigorta bedelleri daha önce belirlenen rutin oranlar üzerinden bildirilmeye devam ediyor. Mal varlığının değeri arttıkça sigorta bedelinin de artması gerekiyor. Sigorta ettirilen kıymetlerin ilk olarak güncel değeri baz alındığı için değer artışlarında da aynı şekilde güncelleme yapılarak poliçe üzerinden yeni sigorta bedeli hesaplanmalıdır. Poliçe dönemi içinde artışlar olması durumunda, sigortacı ile irtibata geçilerek sigorta bedellerinde artış talep edilmelidir.

Eksik sigorta durumunda önceden imzaladığınız sigorta sözleşmesi ya da poliçe geçersiz değildir. Sadece hasar ya da risk anında sigortanızın ne kadarını karşıladığı belirlenir. Geri kalan meblağ sigorta teminatı kapsamına girmez. Bu kısımdan siz haricen sorumlu olursunuz ve karşılamanız gerekir. Çünkü sigorta bedeliniz gerçek güncel değerin altında kalmış olur. Yani aslında eksik sigorta var ise sigortacı sigorta bedelinin sigorta değerine oranı kadar olan hasarı eksik ödemek durumundadır.

Esik Sigortaya Karşı Çözüm Yolları

Eksik sigortaya karşı çözüm yollarının çoğu önceden ya da hasar gerçekleşmeden kullanılır. Hasar ya da riziko gerçekleştiği zaman bu çözüm yolları kullanılamaz. Ancak sonrakilerde kullanılabilir.

  • Poliçe başlangıcında ve poliçe dönemi içinde sigorta bedellerinin eksik kalmış olma ihtimali dahilinde, bu bedellerin tarafınızca da kontrol edilerek artırılmasını tavsiye etmekteyiz.
  • En sık başvurulan yöntemlerden biri sigorta yaptırılırken sigorta bedellerinin güncel belirlenmesidir.
  • Poliçeyi ilk yaptığınız zaman enflasyona karşı koruma klozu koyarak da eksik sigorta ortaya çıkmasının önüne geçebilirsiniz.
  • Taraflarca ya da sigorta şirketi tarafından kararlaştırılmış belli zaman aralıklarında sigorta değeri ve sigorta bedelini karşılaştırmak da bir yöntemdir. Bunun için zeyilname düzenlenerek sigorta bedeli artırılabilir.
  • Poliçe başlangıcında ve poliçe dönemi içinde sigorta bedellerinin eksik kalmış olma ihtimali dahilinde, bu bedellerin tarafınızca da kontrol edilerek artırılmasını tavsiye etmekteyiz.
  • En sık başvurulan yöntemlerden biri sigorta yaptırılırken sigorta bedellerinin güncel belirlenmesidir.
  • Poliçeyi ilk yaptığınız zaman enflasyona karşı koruma klozu koyarak da eksik sigorta ortaya çıkmasının önüne geçebilirsiniz.
  • Taraflarca ya da sigorta şirketi tarafından kararlaştırılmış belli zaman aralıklarında sigorta değeri ve sigorta bedelini karşılaştırmak da bir yöntemdir. Bunun için zeyilname düzenlenerek sigorta bedeli artırılabilir.
  • Sigorta şirketiniz ile görüşüp sigortanızın eksik sigorta şekline dönüşüp dönüşmediği konusunda bilgi edinmeyi unutmayın.